Bộ trưởng Lào sang làm việc, bộ trưởng Việt ngồi bấm Smartphone

Từ trái sang phải: Ông Khammany Inthirath- bộ trưởng bộ năng lượng và mỏ Lào và ông Trần Tuấn Anh ( tay đang chơi điện thoại), bộ trưởng bộ công thương Việt Nam

Cuộc tiếp Bộ trưởng bộ năng lượng và mỏ Lào, theo lịch bắt đầu từ lúc 16h30 04/01/2019… chắc cũng kéo dài trong nửa tiếng với nhiều chuyện đại sự của hai quốc gia. Thế nhưng bộ trưởng công thương Việt Nam lại ngồi chơi Smartphone, bất chấp sự hiện hữu của quan khách nước bạn.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Biển Đông công an cộng sản