Maxresdefault

Bộ trưởng GTVT ở đâu khi tai nạn đường sắt liên tiếp xảy ra?

Ngày 27/5, khi vụ tai nạn thứ 4 xảy ra, PV Tiền Phong liên hệ với Bộ trưởng Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể xem ông ở đâu trong bối cảnh tai nạn nghiêm trọng trong ngành diễn ra liên tục.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản