Bộ trưởng Công thương viện cớ nằm ở Khoa tim mạch ở bệnh viện Bạch Mai, nhưng bệnh viện không có khoa này.

Bộ trưởng Công thương viện cớ nằm ở Khoa tim mạch ở bệnh viện Bạch Mai, nhưng bệnh viện không có khoa này.

Ngày 9 tháng 1 loan tin, ngoài nội dung xin lỗi gửi đến các cơ quan truyền thông về việc vợ và con mình được đón ở phi trường Nội Bài theo nghi lễ nguyên thủ quốc gia, ông Trần Tuấn Anh, bộ trưởng Bộ Công thương CSVN còn giải thích do ngày xảy ra sự việc ông đang nằm điều trị tại Khoa tim mạch, thuộc bệnh viện Bạch Mai, nên xin lỗi chậm. Nhưng ngay sau đó, người dân phát hiện ra ông này nói dối, vì bệnh viện Bạch Mai không hề có  Khoa tim mạch.

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản