Bieu tinh sg luatdackhu afp 61019

Bộ trưởng Công An CSVN: Nghiện ma túy, nhiễm HIV được thuê đi biểu tình

Tô Lâm, Bộ trưởng Công An CSVN vu cho một số người đi biểu tình hồi Tháng Sáu chống “Luật Đặc Khu” và “Luật An Ninh Mạng” là dân chích choác, nhiễm HIV được thuê đi “gây rối.”

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản