5b4537725dbtvh2 telx

Bệnh viện quá tải, cấp cứu cũng phải... chờ phòng

Thực trạng này đang xảy ra ở nhiều bệnh viện tuyến trên, trong đó có bệnh viện khám tới 8.000 bệnh nhân/ngày và đây là điều mà theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là “không thể chấp nhận”.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cộng sản