Bốn nhà báo Tuổi Trẻ bị ‘phạt nguội’ vụ “Trần Đại Quang đồng ý Luật Biểu Tình”

Nhiều người trong làng báo ngạc nhiên khi Hội Nhà Báo Việt Nam vừa công bố tin rút thẻ hội viên bốn nhà báo của báo Tuổi Trẻ liên quan đến vụ đăng bài ông Trần Đại Quang ‘đồng ý Luật Biểu Tình’.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc công an cộng sản