Bốn công nhân nhà máy nhiệt điện Trà Vinh ngạt khí tử vong

Đang hút bùn tại hố thu nước trạm bơm của Công Ty Nhiệt Điện Duyên Hải, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, bốn công nhân bị ngất xỉu được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

 

Trung Quốc Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam