Bị kỷ luật, chủ tịch huyện được điều sang… xây dựng đảng

Bị khiển trách về mặt đảng, ông Đinh Khoa Toàn, chủ tịch huyện đảo Phú Quốc phải rời ghế giữa nhiệm kỳ, nhưng lại chuyển sang làm phó bí thư Huyện Ủy, phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở đảng.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản