39993763 450480745445494 5742767541319630848 o

Bộ Công an sẽ "quản" toàn bộ dịch vụ đòi nợ thuê

 Theo đề xuất của Bộ Tài chính, Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản