Vn bo cong an bao ve nhiet dien vinh tan 1

Bộ Công An CSVN sẽ ‘bảo vệ an ninh đặc biệt’ cho Nhiệt Điện Vĩnh Tân?

Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) đang có kiến nghị lên chính phủ CSVN và Bộ Công An đưa Trung Tâm Nhiệt Điện Vĩnh Tân vào diện “bảo vệ an ninh đặc biệt.”

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản