Hl 1010 018

Bộ công an CSVN muốn lưu trữ từ số thẻ tín dụng tới quan điểm chính trị của người dùng Internet

Một bản dự thảo nghị định hướng dẫn luật an ninh mạng vừa được bộ công an CSVN tung ra để lấy ý kiến các cơ quan và công ty.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc thuế công an cộng sản