Img4407 15297160465271645707065

Bắc Giang: “Xẻ” cả công viên cho sếp doanh nghiệp “mượn” làm dự án sân tập golf!

Năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký hẳn một văn bản đồng ý cho ông Nguyễn Hữu Phải “mượn” một diện tích đất rộng lớn đến hơn 17.000m2 thuộc quy hoạch của công viên Hoàng Hoa Thám tại trung tâm TP Bắc Giang để xây dựng dự án sân tập golf Bắc Giang.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản