95434880 038824637 1

Argentina và Indonesia n.ổ su’ng bă’n tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền

Tuần duyên Argentina nã su'ng bă'n chìm một tàu Trung Quốc đa'nh bă't trái phép trong vùng lãnh hải của nước này.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc Mỹ Biển Đông công an cộng sản