11 copy copy copy 12

Đánh thuế xăng 8.000 đồng/lít: Quyết định mới nhất từ Bộ Tài chính

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa chỉ đạo các đơn vị báo cáo Bộ về việc xin rút dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản