220220 images1215563 2 bo con

Đánh người, bố con nguyên đại tá công an nhận án treo

Hai bố con nguyên đại tá công an bị tuyên phạt án treo sau khi có hành vi cố ý gây thương tích.

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Biển Đông công an cộng sản