2018 07 20t153555z 935307900 rc1411537000 rtrmadp 3 britain australia

Anh dự kiến đưa tàu sân bay đến tuần tra Biển Đông cùng với Úc

Nhân đối thoại ngoại giao-quốc phòng 2+2 giữa các bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng hai nước tại Anh, hai bên đã thảo luận về các kế hoạch hợp tác tại khu vực Thái Bình Dương trong đó có hợp tác hải quân chung.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản