4ed2fd6b ac65 48ff b456 16a8591507f7 w1023 r1 s

Ân xá Quốc tế yêu cầu Việt Nam trả tự do cho blogger Lê Anh Hùng

Tổ chức Ân xá Quốc tế vừa lên tiếng yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho blogger Lê Anh Hùng, một cộng tác viên thường xuyên của VOA Tiếng Việt.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản