Hl 1012 011

Ân xá Quốc tế cảnh cáo về luật an ninh mạng CSVN

Tổ chức Ân xá Quốc tế vừa lên tiếng cảnh cáo về luật an ninh mạng của CSVN sẽ có hiệu lực kể từ đầu tháng 1 năm 2019.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản