Vn ai chong lung cho xa pha doi thong 1

Ai ‘chống lưng’ cho những kẻ phá đồi thông Lâm Đồng?

-