Chovay 02

A lô là có tiền’ – ‘Tín dụng xã hội đen’ ở Sài Gòn

Như một quy luật bất thành văn của giang hồ “có vay thì có trả” mà phải trả gấp mười lần hơn, không thể chạy thoát đi đâu được dù “có trốn lên trời tao cũng lôi mày xuống, có chui xuống đất cũng kéo mày lên…” Nói chung là “chạy trời không khỏi nắng.”

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản