Hl 1014 018

7 tổ chức môi trường Cambodia kêu gọi Liên Âu không ký thỏa thuận về gỗ với Việt Nam

Một nhóm tổ chức phi chính phủ có mục đích bảo vệ môi trường vừa lên tiếng kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu hoãn ký một thỏa thuận thương mại về gỗ nhiệt đới với Việt Nam, chừng nào nhà cầm quyền CSVN còn thả lỏng hiện trạng nhập lậu gỗ từ các khu rừng tự nhiên của Cambodia.

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản