Hl 0728 005

6 trận động đất trong 3 ngày gần thủy điện Sông Tranh 2 Quảng Nam

Trong vòng ba ngày, sáu trận động đất đã xảy ra trong khu vực thủy điện Sông Tranh 2 ở tỉnh Quảng Nam.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản