32 Nghị sĩ Châu Âu đòi xét lại thành tích nhân quyền tồi tệ của CSVN

32 thành viên Nghị Viện Châu Âu vừa gửi một thư chung nêu hàng loạt mối lo ngại “trầm trọng” về thành tích nhân quyền tệ hại của nhà cầm quyền CSVN.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Mỹ công an cộng sản