Chrishayes

3 dân biểu Úc quan tâm cuộc tuyệt thực của ông Trần Huỳnh Duy Thức

Ba vị dân biểu Úc vừa viết thư bày tỏ mối lo ngại về tình trạng sức khỏe của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đang tuyệt thực trong nhà tù cộng sản.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản