Safe image 10 2

20 năm qua Việt Nam không có một sản phẩm chế tạo thực sự nào

Sáng 19.12, tại toạ đàm Sức bật kinh tế 2019 nhìn từ tam nông do báo Dân Việt tổ chức, TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng nền kinh tế chưa có tiến bộ nào đáng kể.

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Giáo dục thuế công an cộng sản