Blog

 • Công bố sai phạm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh

  • Par
  • Le 18/09/2017

   

  1 108040

  Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh

  UB Kiểm tra TƯ đề nghị kỷ luật Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh vì sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực.

  UB Kiểm tra TƯ vừa có thông cáo báo chí kỳ họp thứ 17. Nội dung thông cáo nêu rõ:

  I- Về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và một số cá nhân

  1- Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 có các vi phạm, khuyết điểm sau:

  - Chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình; vi phạm Quy định số 42 của Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh ủy, thành ủy và Quy chế làm việc của Thành ủy, đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Ban Thường vụ Thành ủy.

  - Việc xem xét, quyết định luân chuyển, bổ nhiệm một số cán bộ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng.

  - Không nghiêm túc thực hiện Thông báo kết luận số 156-TB/TW của Bộ Chính trị và Thông báo số 558-TB/UBKTTW của UBKT Trung ương trong việc khắc phục vi phạm về công tác quản lý, sử dụng đất đai. Đã ra một số quyết định không đúng thẩm quyền, không đúng pháp luật, có nội dung liên quan đến việc cho doanh nghiệp sử dụng đất công sản, triển khai dự án…

  - Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, để xảy ra nhiều vi phạm, gây bức xúc trong nhân dân.

  - Quyết định chủ trương cho chỉ định thầu 4/6 dự án xây dựng trụ sở các cơ quan, vi phạm Luật Đấu thầu.

  - Đồng ý tiếp nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng sai quy định.

  2- Đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng có các vi phạm, khuyết điểm sau:

  - Với cương vị là người đứng đầu Thành ủy, đồng chí chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

  - Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền. Những việc làm của đồng chí đã gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Thành ủy.

  - Kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và Quy định những điều đảng viên không được làm.

  - Thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 02 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội.

  3- Đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng có các vi phạm, khuyết điểm sau:

  - Cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 -2020.

  - Với trách nhiệm đứng đầu UBND Thành phố, đồng chí chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị.

  - Chưa chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy nhân sự ở một số cơ quan chính quyền Thành phố thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo quy định.

  Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Xuân Anh và đồng chí Huỳnh Đức Thơ là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật.

  II- Về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh và đồng chí Phạm Thế Dũng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

  1- Đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016

  - Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo một số hoạt động của UBND tỉnh.

  - Vi phạm quy định về công tác tổ chức cán bộ, đề nghị quy hoạch, bổ nhiệm một số nhân sự không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không đúng quy định.

  - Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm để UBND tỉnh có nhiều vi phạm, khuyết điểm như:

  + Giao đất, cho thuê đất khi chưa có quy hoạch, không tổ chức đấu giá, vi phạm Luật Đất đai, gây thất thu ngân sách nhà nước.

  + Quản lý đầu tư xây dựng một số dự án từ nguồn ngân sách nhà nước vi phạm Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng.

  + Quyết định mở 05 cửa khẩu phụ, lối mở biên giới vi phạm Nghị định của Chính phủ.

  2- Đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021

  Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh. Thiếu kiên quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh những vi phạm, khuyết điểm của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; gia hạn hoạt động cửa khẩu phụ, lối mở biên giới vi phạm quy định của Chính phủ.

  3- Đối với đồng chí Phạm Thế Dũng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

  - Chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016.

  - Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm Quy định số 51 và Quy định số 231 của Ban Bí thư về quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, thành ủy với các đảng đoàn, ban cán sự đảng.

  - Vi phạm trong chỉ đạo, quyết định giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá và quyết định đầu tư các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, khai thác mỏ; mở các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới không đúng quy định của Chính phủ.

  - Thiếu gương mẫu trong việc đề nghị bổ nhiệm một số người thân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

  Những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 và đồng chí Phạm Thế Dũng là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật.

  UBKT Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc.

  III- Xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ và một số thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

  UBKT Trung ương đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 và một số cá nhân như đã kết luận tại Kỳ họp thứ 16 của UBKT Trung ương, gồm: Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hoá chất Việt Nam; đồng chí Đỗ Quang Chiêu, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty; đồng chí Đỗ Duy Phi, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

  UBKT Trung ương nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam các nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 và các đồng chí nêu trên là nghiêm trọng.

  Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn; kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Đỗ Quang Chiêu và đồng chí Đỗ Duy Phi.

  Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Anh Dũng.

  Yêu cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam các nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015.

  IV-Xem xét, thi hành kỷ luật một số cá nhân thuộc Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ

  UBKT Trung ương đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của một số cá nhân thuộc Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ như đã kết luận tại Kỳ họp thứ 16 của UBKT Trung ương, gồm: Đồng chí Nguyễn Phong Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực, nguyên Thủ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, nguyên Ủy viên chuyên trách, nguyên Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Văn Út, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo; đồng chí Lê Thị Thu Hằng, nguyên kế toán trưởng; đồng chí Sơn Thị Quanh Ni, thủ quỹ.

  UBKT Trung ương nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của các đồng chí nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, của Ban Chỉ đạo, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

  Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đối với các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Lê Thị Thu Hằng; kỷ luật cảnh cáo đối với các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Út; kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Sơn Thị Quanh Ni.

  Đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Phong Quang.

  Theo Vietnamnet

 • Vụ VN Pharma và nhìn tổng quát đất nước

  • Par
  • Le 26/08/2017

  Tờ Thể thao & Văn hoá đưa tin: Gần 5500 người ra đường và không bao giờ trở về nhà trong 8 tháng. Từ ngày 16/12/2017- 15/8/2017, toàn quốc xảy ra 12.775 vụ tai nạn giao thông. Làm chết 5.422 người, bị thương 10.534 người. Tuy nhiên, so với 8 tháng của năm 2016 thì tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

  Có lẽ do số người chết trước đó đã làm dân số giảm nên số vụ TNGT cũng giảm theo?

  Báo Kinh tế & Đô thị đưa tin: Nguyên Tổng Giám đốc Pharma bị phạt 12 năm tù về hành vi “buôn lậu” và “làm giả con dấu tài liệu của cơ quna tổ chức” để bán thuốc giả chữa bệnh ung thư. (http://kinhtedothi.vn/nguyen-tong-giam-doc-pharma-bi-phat-12-nam-tu-296522.html)

  Tờ Công Luận có bài: “Ma trận” giá thuốc và tội lỗi không thể dung thứ! Hành vi của Pharma gây phẫn nộ khi đưa thuốc giả vào bệnh viện bán cho những bệnh nhân nghèo đã kiệt quệ vi bệnh tật là quá tàn nhẫn và độc ác. Hành vi bán thuốc giả này có quy mô lớn và kéo dài trong nhiều năm, hẳn rằng phải có sự bắt tay của Cục quản lý dược, Hội đồng chuyên ngành y, cán bộ thuộc Bộ Y tế. Và trách nhiệm đứng đầu trong vụ việc này chính là Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến. (http://congluan.vn/ma-tran-gia-thuoc-va-toi-loi-khong-the-dung-thu/)

  Tờ Tuổi trẻ có bài: Vì sao Vn Pharma phát triển thần tốc, “đấu đâu thắng đó”? Công ty này thành lập tháng 10/2011, lúc này Tổng giám đốc chỉ mới 33 tuổi, nhưng phát triển rất thần tốc, đẻ một loạt chi nhánh và “đấu đâu thắng đó” với những hợp đồng hàng chục tỉ, trăm tỉ cung ứng thuốc cho bệnh viện. Để phát triển một cách thần tốc này, Pharma được ngành y “ưu ái” khi bất chấp mọi quy định để đưa Pharma ra ngoài quy định. (http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20170826/vi-sao-vn-pharma-phat-trien-than-toc-dau-dau-thang-do/1375417.html)

  Báo Người Lao Động có bài: Thuốc ung thư giả: Án quá nhẹ, làm rõ trách nhiệm Cục quản lý Dược, Bộ Y tế. “ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan cho rằng việc hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên án các bị cáo trong vụ VN Pharma nhập lậu 9.300 hộp thuốc điều trị ung thư giả, trong đó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng chịu mức án 12 năm tù là quá nhẹ, là xử sai tội và sẽ tạo tiền lệ rất bất lợi cho các vụ bán thuốc giả sau này”. Theo bà Lan thì mức án có thể là tử hình và cần làm rõ trách nhiệm của Cục Quản lý Dược,Bộ Y tế. (http://nld.com.vn/xa-hoi/thuoc-ung-thu-gia-an-qua-nhe-lam-ro-trach-nhiem-cuc-quan-ly-duoc-bo-y-te-20170825165937445.htm)

  Cũng trong bê bối thuốc giả, báo Vnexpress đưa tin: Phát hiện thuốc tẩy giun Fugacar giả. Cục Quản lý Dược thông báo phát hiện hai lô thuốc tẩy giun Fugacar giả, khuyến cáo người dân không mua nhầm. (http://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/suc-khoe/phat-hien-thuoc-tay-giun-fugacar-gia-3632659.html)

   

  Tờ Dân Việt đưa tin: Đấm rách môi nữ cán bộ y tế vì nghĩ phun thuốc… không diệt được muỗi. Cho rằng nhóm cán bộ Y tế phường Trung Hoà (quận Cầu Giấy, Hà Nội) phun thuốc diệt muỗi giả nên muỗi không chết. 4 người trong gia đình anh Tạ Đình Thái đã bị sốt xuất huyết, trong đó có cậu con trai 2 tuổi. Vì vậy, khi thấy tổ công tác phun hoá chất diệt muỗi và bọ gậy, anh Tạ Đình Thái đã chửi bới và đâm rách môi cán bộ Y tế phường. (http://danviet.vn/phap-luat/dam-rach-moi-nu-can-bo-y-te-vi-nghi-phun-thuoc-khong-diet-duoc-muoi-799560.html)

  Báo Dân trí có bài: Con chết ngạt trong bụng mẹ vì không thể vượt bùn lầy đi sinh. Vợ chồng chị Lầu Thị Sáng (thôn Đoàn Kết, xã Đắk Ngo, Tuy Đức, Đăk Nông) đã đau xót mất đứa con đầu lòng của mình, chỉ vì không vượt qua nỗi 1,5km đường lầy lội để đến đến trạm y tế xã. Cháu bé đáng thương đã chết ngạt trong bụng mẹ. Giá mà những tượng đài nghìn tỷ kia được san sẻ cho những con đường này thì có lẽ mạng sống của sơ sinh đáng thương sẽ được cất tiếng khóc chào đời. (http://dantri.com.vn/xa-hoi/con-chet-ngat-trong-bung-vi-me-khong-the-vuot-bun-lay-di-sinh-20170807103209729.htm)

   

  Báo NLĐ có bài: Hiệu trưởng “mua” danh hiệu: Dạy cơ bản thôi, tông xe 5 lần là chạy tốt. Ông Nguyễn Quyết Thắng (Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề Quảng Nam) đã lấy ngân sách mua danh hiệu cho cá nhân phát biểu trong cuộc họp hội đồng nhà trường: “Dạy chỉ là dạy cơ bản thôi, không cần dạy nhiều. Như dạy lái xe, dạy cơ bản thôi ra tông 5 lần thì xe chạy tốt thôi”. (http://nld.com.vn/thoi-su/hieu-truong-mua-danh-hieu-day-co-ban-thoi-tong-xe-5-lan-la-chay-tot-20170826112459978.htm)

  Báo Người Đưa Tin có bài: Nghệ An: Sự thật hàng tỷ đồng hỗ trợ học sinh nghèo bị “ăn chặn”. Số tiền 5,7 tỷ đồng hỗ trợ cho học sinh nghèo năm học 2013-2014 đến nay vẫn chưa được huyện Tương Dương chi trả. Không biết tiền đã “chui nhầm” vào túi những vị quan nào?
  báo Infonet có bài: Giáo viên 17 năm dạy hợp đồng: Từ dài hạn xuống ngắn hạn rồi “hết hạn”. Các thầy cô giáo ở vùng cao, vùng khó khăn đã hy sinh tuổi trẻ, tâm sức để cống hiến cho nghề. Lương hợp đồng nhận được chỉ đủ để duy trì sinh hoạt, tiết kiệm được một chút thì lại để dành để snag năm “chạy” để được tiếp tục hợp đồng. Tới khi chán nản thì các thầy cô đành bỏ nghề. (http://infonet.vn/giao-vien-17-nam-day-hop-dong-tu-dai-han-xuong-ngan-han-roi-het-han-post235343.info)

  Vâng, ở xứ thiên đường thì các giáo viên “mất dạy” thật đúng quy trình.

  Trang Zing đưa tin: Học sinh lớp 9 bị cưỡng bức dẫn đến sinh con. Một nữ sinh (15 tuổi, học lớp 9, ở xã Huyền Hội, Càng Long, Vĩnh Long) vừa đi học vừa bán vé số mưu sinh đã bị hàng xóm hơn 60 tuổi dùng vũ lực cưỡng bức. (http://news.zing.vn/hoc-sinh-lop-9-bi-cuong-buc-dan-den-sinh-con-post774250.html)

  Cướp- giết- hiếp là chuyện xảy ra như cơm bữa ở xứ thiên đường xã hội chủ nghĩa chúng ta.

  Báo Tuổi trẻ có bài: Tượng đài Đánh tàu trên sông Giồng Trôm có nguy cơ chìm sông. Công trình có vốn đầu tư khoảng 1,7 tỷ đồng, sắp hoàn thiện thì phải dừng vì bị sạt lở. Giá mà số tiền này được xây dựng cầu bắc qua sông cho học sinh tới trường thì tương lai đất nước không phải tang thương như thế này. (http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20170826/tuong-dai-danh-tau-tren-song-giong-trom-co-nguy-co-chim-song/1375408.html)

  Báo NLĐ đưa tin: Bị cháu đầu độc, ông bà vẫn xin giảm án cho cháu. Vì muốn chiếm đoạt số đồ cổ của ông bà mà Phan Tấn Phong (ngụ Q.10, TPHCM) và Lê Thị Xuân Quý (bạn gái Phong) đã pha thuốc ngủ cho ông bà uống. (http://nld.com.vn/phap-luat/bi-chau-dau-doc-ong-ba-van-xin-giam-an-cho-chau-20170825113712781.htm)

  Báo Giáo dục VN có bài: Những ngôn từ khó hiểu trong sách Tiếng Việt lớp 1 của GS. Hồ Ngọc Đại. Có lẽ GS Đại đã bỏ tiền ra để mua học hàm, học vị? (http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Nhung-ngon-tu-kho-hieu-trong-sach-Tieng-Viet-lop-1-cua-GSHo-Ngoc-Dai-post171610.gd)

  Trang Môi trường & Cuộc sống có bài: Quảng Nam: Đưa ra phương án cứu biển Cửa Đại sạt lở. Biển Cửa Đại đang bị sạt lở nghiêm trọng và bây giờ phải xuất ngân sách khoảng 81 tỷ đồng để chống sạt lở. (http://moitruong.net.vn/quang-nam-dua-ra-phuong-cuu-bien-cua-dai-sat-lo/)

 • Quốc gia đáng sống và sống để làm được những điều mình thích

  Với tôi, sống phải cố gắng để làm được những điều mình thích như giúp đỡ mọi người mà không bị cho là lập dị, bị chính quyền ngăn cấm, được bày tỏ chính kiến của mình… Thế nhưng, tôi đang sống ở một quốc gia mà nhu cầu tối thiểu nhất là được ăn thực phẩm an toàn cũng bị tước đoạt.

  Thím hàng xóm chết trên trên luống đất đang cày

  Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo thuộc tỉnh Thanh Hoá. Với những đứa trẻ như tôi, lúc đó, chỉ cần mỗi đứa có một cục đá nước cầm trên tay để gặm ăn là đủ để cười khúc khích vì sung sướng rồi. Hơn 20 năm, nhưng đến giờ nghĩ lại vẫn thấy “ngộ”, sao đá nước hồi đó lại ngon đến vậy? Ngon đến nỗi, xem bộ phim nào có tuyết, có băng là lũ nhỏ tụi tôi lại xôm tụ: không biết tuyết có ăn được không nhỉ? Ăn nó ra sao? Ước gì được trải nghiệm cảnh tuyết rơi.

  Thật ra vì hồi đó dân làng tôi quá nghèo, cha mẹ chúng tôi chỉ lo kiếm sao cho ra ngày có 2 bữa ăn cho cả gia đình, có tiền cho chúng tôi đóng học để đỡ bị thầy, cô giáo đuổi ra khỏi lớp, đỡ bị hạnh kiểm yếu, đỡ bị đứng góc lớp… đó là đủ cách mà các thầy, cô gây áp lực lên học sinh để thu tiền. Vì thế, hiếm có khi nào chúng tôi được ăn đồ ăn ngon hay bánh kẹo, cái vị giác nó thiếu thốn đến nỗi ăn đá nước cũng thấy lạ miệng, thấy ngon.

  Vậy nhưng, trong làng còn nhiều nhà nghèo hơn gia đình tôi nữa, nghèo đến mức kiệt sức trên luống cày. Đó là gia đình thím S. Cả vợ chồng thím và 4 đứa con đều gầy tong như que củi. 

  Hôm đó, thím S. nhịn ăn sáng (nhường cơm cho con) đi cày ruộng. Đến khoảng trưa, thím S. kiệt sức và ngã người xuống luống cày. Hai ngày sau, thím S. tử vong mà trong bụng vẫn trống rỗng.

  Mẹ chết, sức khoẻ của bố lại yếu nên con thím S. đành phải nghỉ học. Tương lai của chúng giờ buồn lắm. Mấy năm trước, con gái út thím S. mang bầu đứa con đầu lòng đã 6 tháng rồi mà còn bị sảy vì nó làm việc vất vả…

  Tôi rất thương mấy đứa con thím S., nhưng lại ngây ngô nghĩ tụi nó được nghỉ học thật là sướng. Đỡ bị thầy, cô bắt đứng góc bảng, phạt dọn hố tiêu hoặc nêu tên trên cột cờ trước cả trường… nếu không thuộc bài cũ hoặc phạm phải quy định gì đó của trường. Nếu bị như vậy, kiểu gì cũng dính vài trận đòn của bố.

  Cái nghèo nó thôi thúc tôi phải trở thành một “người như thế nào đó” để thay đổi cuộc sống của mình; tôi ghét đi cuốc ruộng, đi cắt lúa hoặc đi cấy vào những buổi trời lạnh giá hoặc nắng chang chang. 

  Tôi may mắn tốt nghiệp Đại học, nhưng không có duyên với quê mình mà phải lên Tây Nguyên làm việc.

  Hơn 20 năm có gì khác?

  Đã 20 năm trôi qua, những cái cảnh đói nghèo, vất vả mưu sinh ở quê tôi, mà tôi đã “nhốt” nó vào quá khứ thì giờ lại lồ lộ trước mặt tôi. 

  Những đứa trẻ tội nghiệp một buổi đi làm rẫy, một buổi đi bộ nhiều km đến trường. Chúng phải học một chương trình giáo dục đầy khốn nạn, khi tiếng phổ thông còn đang học nói thì phải học cả tiếng Anh, khi bụng chưa no mà phải ôm cả đống sách đi học… Kết quả, sau 9 năm học nhiều em vẫn chưa thuộc hết bảng cửu chương, đọc còn chưa trôi chảy.

  Còn phụ huynh, người thì tự tử vì đánh mất 800 nghìn tiền bán con heo, người thì chết vì không có tiền đi bệnh viện….

  Cái cảnh 8 mẹ con ăn chung một gói mì tôm, cả 7 đứa con đều mù chữ, đứa lớn phải đi chăn bò cho người ta để trả khoản nợ mà mẹ nó vay trước đó làm đám tang cho cha. Làm tôi nhớ đến tác phẩm Chị Dậu hơn là thím S. Nhưng có khác chút là, trong sự vụ này, Chủ tịch xã đã bị chính quyền huyện kỷ luật vì để báo chí biết thông tin, đưa lên mặt báo làm xấu hình ảnh địa phương.

  Họ là những người Bahnar, J’rai, Xê Đăng… ở Bắc Tây Nguyên.

  Và đầy rẫy những chuyện bất công khác mà tôi đồng hành cùng người dân như: công an đánh dân, dân oan mất đất, tiểu thương mất chợ và vân vân những thứ chuyện trớ trêu khác của xã hội.

  Một ngày nọ của năm 2014, tôi bắt đầu “hành trình” bị cơ quan kỷ luật, cùng với yêu cầu tôi nên có cái nhìn tốt về những sai phạm của chính quyền sở tại.

  “Áo mặc sao qua khỏi đầu”? cơ quan tôi chỉ là một thứ công cụ nằm trong cả bộ máy sai phạm, tham nhũng và đứng trên luật pháp kia thì làm sao tôi không bị xử lý được? 

   “Ngày xưa xe đạp không có mà đi, bây giờ có xe máy, ô tô đi là sướng quá còn gì? Không phát triển là gì?”- Nhiều người nói vậy.

  Trời! phát triển mà mang hết tài sản “rừng vàng, biển bạc”, tài nguyên khoán sản, đất đai, biển đảo… đi bán cho nước khác; rồi vay nợ về để bỏ túi. Thì có khác gì một đứa con được cha mẹ sinh ra khoẻ mạnh, đầy đủ các bộ phận cơ thể mà không chịu học hành, làm ăn để kiếm tiền mua sắm cho bản thân lo lại đi cắt từng bộ phận của cơ thể để bán, chích máu ra mà bán cho người khác để lấy tiền mua xe máy, mua điện thoại…, rồi còn vay nợ để tiêu sài cho bản thân.

  Đấy! đất nước chúng ta phát triển vậy đấy! Con cá giờ cũng không sống nổi thì con người sống như thế nào, đến đời con cháu mình sống như thế nào? Hơn một năm nay tôi không dám ăn cá biển, không dám ăn muối Việt Nam, không dám ăn uống thoải mái ngoài quán xá.

  Hơn 20 năm trôi qua nhưng giờ còn tồi tệ hơn hồi thím S. hàng xóm nhà tôi chết. Lúc đó chưa có ô nhiễm môi trường, rừng còn, biển còn, thực phẩm an toàn…

  Sếp thấy bà bầu quay vào nhà thắp hương

  Đó là ông P. nguyên Tổng biên tập một tờ báo tỉnh. Buổi sáng nếu bước ra đường gặp bà bầu, ông sẽ vội quay vào nhà thắp nhang rồi mới đi làm; nếu sáng nào cơ quan ông xuất hiện phụ nữ mang bầu ở nơi khác tới thì ông sẽ chửi thầm. Bởi, ông P. cho rằng phụ nữ mang bầu sẽ mang lại điều xui xẻo cho ông!

  Vâng, chuyện sợ xui, chuyện mê tín là điều rất phổ biến ở đất nước chúng ta.

  Bởi vì chúng ta đang sống ở một đất nước mà đạo đức con người ở mức báo động đỏ; những người có tiền, có quyền thì đứng trên luật pháp. Khiến bản thân mỗi người, kể cả những người có chức có quyền đều yếu đuối, đều không có điểm tựa, nên họ tìm tới thần linh cầu xin sự che chở, họ sợ những điều mà mình cho là xui xẻo. Chỉ vì họ đang sống ở đất nước mà ai cũng có thể vi phạm luật pháp được, sự tôn nghiêm chỉ tồn tại ở bản thân cụm từ này.

  Quốc gia đáng sống và tôi

  Nhìn tổng quát tôi chưa bao giờ chán đất nước mình đến vậy. Thèm một quả dưa, tôi cũng không dám ra chợ mua về ăn vì sợ hoá chất. Là trang facebook cá nhân nhưng cơ quan lại cấm chúng tôi không được bày tỏ chính kiến của mình về tình hình đất nước lên trang. Cái nhu cầu tối thiểu nhất cũng bị tước đoạt, vậy đến đời con tôi nó phải sống thế nào?

  Tôi nghĩ đến Hà Lan, vì không còn ai phạm tội nên họ phải đóng cửa nhà tù; những căn nhà thơ mộng đầy hoa ở ven sông như chuyện cổ tích, các vấn đề về an sinh xã hội được đảm bảo, học sinh được học dưới những mái trường văn minh… Tôi thấy mình khao khát được sống ở Hà Lan.

  Tôi nghĩ đến nước Nhật, nơi có những con người cần mẫn, tài giỏi, họ có thể xử lý những sự cố về thảm hoạ nhanh đến thần kỳ. Nơi có những con người có danh dự, lòng tự trọng cao khi một Phó Thủ tướng đã từ chức vì trót lấy tiền vận động của cử tri đi mua mỹ phẩm.

  Tôi nghĩ đến nước Mỹ vĩ đại, với thể chế chính trị vững mạnh, quyền con người được phát huy cao. Một người dân có thể tự do chỉ trích bất kỳ vị lãnh đạo nào mà không sợ bị bắt bớ, đánh đập, những cuộc biểu tình được cảnh sát bảo vệ.

  Tôi nghĩ tới nhiều nước khác nữa, ở đó họ được tự do hội họp, được lập hội, được lập những tờ báo tư nhân; kinh tế thị trường mà không hề có định hướng CNXH cùng với đó là thể chế chính trị tam quyền phân lập…

  Tôi từng nghĩ mình phải đến những nước này để sống. Được ở đó, tôi sẽ làm được những điều mình thích như khám phá thiên nhiên, được bày tỏ những chính kiến của mình một cách tự do mà không sợ bị bắt bớ, hành hung, được ăn uống ở bất cứ chỗ nào mà không phải nghĩ về thực phẩm bẩn…

  Thế nhưng, để có được như ngày hôm nay, nước Nhật cũng từng trải qua cả nghìn năm phong kiến, cũng từng khủng hoảng… nước Mỹ từng phân biệt chủng tộc sâu sắc, kinh tế cũng đi lên từ đói nghèo, thậm chí trong Hội nghị lập hiến họ muốn thuê một Đức cha về cầu nguyện cũng không có kinh phí để thuê. 

  Tự do, dân chủ cho một quốc gia quả là không dễ dàng.

  Nên, nếu họ cũng tìm cách ra đi như mình bây giờ thì liệu rằng bây giờ có nước Mỹ, Nhật, Hà Lan… để mình ngưỡng mộ không? 

  Du Bai họ còn trồng cây trên sa mạc được cơ mà. Rồi rất nhiều thể chế chính trị độc tài đã chuyển đổi thành công sang dân chủ như Nam Phi, Ba Lan…

  Và vì, đời con người chỉ sống có một lần. Vì vậy, tôi đã từ bỏ ý định tìm cách đi định cư ở nước ngoài.

  Kết nối đồng bào và kiến tạo tương lai bằng con đường ôn hoà, để xây dựng Việt Nam thành một quốc gia đáng sống như Hà Lan, Mỹ, Nhật…

  Tuệ Mẫn