Safe image 9

10 cơ quan Nhà nước ở Đắk Nông ăn nh.ậu hết 400 triệu không trả: Nhà hàng khởi kiện

Tại 1 huyện ở tỉnh Đắk Nông, hơn 10 cơ quan nhà nước ăn nh.ậu, tiếp khách với tổng số tiền gần 400 triệu đồng mà không trả, có đơn vị nợ đến 10 năm.

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thuế công an cộng sản