6fc56aac 63fc 492f be76 3bc8f3404f16

Việt Nam muốn xây dựng hải đội dân quân biển

  • On 26/07/2018

Việt Nam đang lấy ý kiến về đề án xây dựng Hải đội Dân quân Biển.

Thông tin vừa nêu được Quân ủy Trung ương đưa ra vào ngày 25 tháng 7 tại hội nghị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, trong đó có đề án xây dựng hải đội dân quân biển làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Chủ trì hội nghị là Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị các đại biểu khẳng định, việc triển khai xây dựng hải đội dân quân biển làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia trong tình hình hiện nay là cần thiết và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và góp phần phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ xung đột vũ trang trên biển.

Bế mạc hội nghị, Quân ủy Trung ương thống nhất đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ xem xét, phê duyệt đề án xây dựng hải đội dân quân biển làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ biên giới quốc gia.

Vừa qua cũng có đề xuất trang bị vũ khí cho ngư dân khi đi đánh bắt tại Biển Đông; tuy nhiên có ý kiến phản đối vì e rằng Trung Quốc sẽ lấy lý do đó nhằm tấn công trực tiếp ngư dân Việt Nam.

Nguồn:RFA

Biển Đông Nguyễn Phú Trọng Công an Cộng sản Việt Nam