25443163 1936617379925649 1005695249060594240 n

MÀU MÁU

Những hành động bạo lực được dung dưỡng công khai và còn khoác lên mình quốc kỳ, đó là hành động vô pháp và cũng là vô nhân, vô luân, vô đạo. Nó gây phương hại đến hình ảnh quốc gia, gây tổn thương sâu sắc niềm tin của dân chúng, nếu những tên côn đồ nhân danh hoặc được phép nhân danh đó lộng hành đánh đập những người dân vô tội.

Tất cả những hành động bạo lực vô nhân tính đều phải bị trừng trị và không được phép tồn tại trong một đất nước văn minh. Không thể và không thể có bất cứ một lý tưởng cao đẹp hay tình yêu tổ quốc thiêng liêng nào mà có thể xâm hại đến chính đồng bào của mình một cách hung bạo và man rợ như thế.

Những hành động ấy sẽ đẩy sự phẫn nộ của nhiều người chứng kiến lên cao hơn thay vì sự sợ hãi mà những kẻ này muốn tạo ra.

Những kẻ nhân danh trật tự xã hội hay đảm bảo an ninh nào đó mà thực hiện những hành vi bị nghiêm cấm, là bạo lực vô pháp và dã man, với những người dân nhỏ bé, nhất là vì lý do mang màu sắc tôn giáo, chính họ sẽ tạo ra hệ quả xấu cho xã hội, tạo nên cái nghiệp của mình mà không chỉ họ mà ngay cả chính thế hệ sau của họ cũng phải gánh chịu chung trong một xã hội bất ổn mà chúng tạo ra. Chúng sẽ dạy con cái, nói với những người xung quanh thế nào về những gì chúng làm?

Đọc cuốn Đường về nô lệ của F.A.Hayek mới thấy được rằng vì sao những kẻ vô liêm sỷ nhất thường leo cao nhất và những hành động nhân danh chủ nghĩa và đạo đức tập thể ngày càng đưa đến những hành động bạo lực bất hạn đối với những nhóm người còn lại trong xã hội mà không nằm chung hàng ngũ với những kẻ ra tay.

25396231 1936617429925644 6559227919153342412 n

Facebook Luân Lê

 

bạo lực màu máu