34875239 195350594445911 4019195572001964032 n

CẨM NANG BIỂU TÌNH !

Không cuộc đấu tranh nào là không phải hy sinh. Những việc chúng ta cần làm lúc này là :

1) Học hỏi
2) Phơi bầy những tội ác của đảng
3) đào sâu về những bất hoà bên trong nội bộ đảng, những bất công, tham nhũng ăn chia không đều của chúng
4) cố tìm mọi cách kéo Quân đội về phía mình

5) xuống đường ( hãy hăng say xuống đường mọi người nhé)

biểu tình Việt Nam Trung Quốc đặc khu