32472050 1827936427226905 5390230518220455936 n

CHÚNG TA ĐANG BỊ SỈ NHỤC, BỊ THÁCH THỨC!

Không chỉ dùng hộ chiếu có hình ''lưỡi bò'', du khách Tàu còn mang áo có in hình ''lưỡi bò'' ngang nhiên diễu hành trên quê hương đất Việt mà không gặp bất cứ một cản lực nào từ Hải quan, ngành du lịch cũng như các cơ quan đương cục khác của Việt nam?

Không chỉ dùng hộ chiếu có hình ''lưỡi bò'', du khách Tàu còn mang áo có in hình ''lưỡi bò'' ngang nhiên diễu hành trên quê hương đất Việt mà không gặp bất cứ một cản lực nào từ Hải quan, ngành du lịch cũng như các cơ quan đương cục khác của Việt nam?
Đây là sự thách thức tôn nghiêm của một dân tộc, một hình thức xâm lược tinh thần của bọn bá quyền Bắc Kinh.
Hành vi này cần bị lên án, bị xử lý theo luật pháp VN.

Tôi viết những lời này khi máu trong châu thân đang sục sôi căm hận, tai văng vẳng dấu hỏi thống thiết trong những ca từ của Nhạc Sĩ Việt Khang.
''...Giờ đây
Việt nam còn hay đã mất
Mà giặc Tàu, ngang tàng trên quê hương ta
Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội
Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu

Là một người con dân Việt Nam
Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm
Người người cùng nhau
Đứng lên đáp lời sông núi...''
(Hình ảnh về áo, Hộ chiếu và sách trẻ em có in hình lưỡi bò)

Lê Huỳnh Long Ân

Việt Nam sỉ nhục thách thức đường lưỡi bò Trung Quốc