Tin VN - tháng 8/2017

  • EVFTA: Việt Nam lại lỡ tàu?

    • On 20/09/2018

    Tăng thêm 35% về xuất khẩu, 15% về GDP và 13% về lương bổng cho người lao động chưa nói hết những gì mà Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA) có thể mang đến cho Việt Nam.

    Continue reading