Nghiem cam nguoi dan an ca chet hang loat6

Nghệ An: Sản lượng đánh bắt hải sản 9 tháng đầu năm đạt gần 100 ngàn tấn

Trong 9 tháng đầu năm 2017, tổng sản lượng khai thác hải sản tại tỉnh Nghệ An đạt gần 100 ngàn tấn, tăng 6,27% so với cùng kỳ.

Theo Báo cáo của Chi cục Thủy sản - Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An, trong 9 tháng đầu năm 2017, tổng sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 102.229 tấn. 

Trong đó: Sản lượng khai thác hải sản: 98.758 tấn, giá trị ước đạt 2.483,124 tỷ đồng, bằng 82,3% so với kế hoạch năm, tăng 6,27% so với cùng kỳ năm trước. 

Sản lượng khai thác thủy sản nội đồng: 3.471 tấn, bằng 69,42% so với kế hoạch năm, giảm 11,27% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, ước đến ngày 30/9/2017, tổng số tàu cá toàn tỉnh là 3.932 chiếc. Trong đó, loại tàu < 20 CV và không lắp máy: 1.579 chiếc; loại 20 ≤ 90 CV: 968 chiếc; loại ≥ 90 CV: 1.385 chiếc. 

Số tàu cá đã đăng kiểm (hoặc còn hạn) đến ngày 30/9/2017 ước đạt: 2.125/2.331 chiếc, bằng 91,2%. So với kế hoạch đạt 96%., số tàu cá đóng mới đạt 100 chiếc (10 chiếc có công suất từ 30-90 CV; 90 chiếc có công suất ≥ 90 CV), bằng 111,11% so với kế hoạch. 

Tổng số lao động toàn tỉnh đến hết tháng 9/2017 ước đạt 18.608 người. Số lao động vùng khơi: 14.325 người. 

Bên cạnh đó, số tàu được kiểm tra các bước đóng mới, cải hoán là 399 lượt chiếc. Trong đó: 305 chiếc đóng mới (67 chiếc tàu đóng mới theo Nghị định 67), 94 chiếc cải hoán. Tàu cá đóng mới được kiểm tra giám sát đầy đủ các bước theo đúng quy định.

Thực hiện kiểm tra giám sát tàu cá đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP. Đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã có 80 tàu (04 tàu vỏ composite, 09 tàu vỏ thép, 67 tàu vỏ gỗ) hoàn thành đưa vào sản xuất, các tàu hoạt động đều an toàn, hiệu quả.

Việt Hoà/Infornet

 

Nghệ an thuỷ sản hải sản sản lượng