Nhan quyen csvn

ĐƠN XIN TRẢ LẠI THẺ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CSVN VÀ HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG

Tôi tên là Nguyễn Trọng Phúc; Đảng viên Đảng CSVN; Hội viên Hội cựu chiến binh VN; Nguyên Chấp hành viên Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh; Nguyên Bí Thư­ Chi bộ, Nguyên Trưởng Thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả. Hiện đang sinh hoạt và công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh làm đơn này gửi đến các Quý lãnh đạo Đảng, Nhà nước kính đề nghị quan tâm xem xét giải quyết cho tôi được trả lại thẻ Đảng viên Đảng CSVN và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Kính gửi : - Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư, Trưởng BCĐTW về phòng chống tham nhũng;
- Ông Trần Đại Quang, Chủ Tịch nước CHXHCN Việt Nam;
- Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ Tướng Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam;
- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ Tịch Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ Tướng thường trực Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam;
- Các cơ quan Thông tấn, báo chí và mạng xã hội . 

Tôi tên là Nguyễn Trọng Phúc; Đảng viên Đảng CSVN; Hội viên Hội cựu chiến binh VN; Nguyên Chấp hành viên Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh; Nguyên Bí Thư­ Chi bộ, Nguyên Trưởng Thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả. Hiện đang sinh hoạt và công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh làm đơn này gửi đến các Quý lãnh đạo Đảng, Nhà nước kính đề nghị quan tâm xem xét giải quyết cho tôi được trả lại thẻ Đảng viên Đảng CSVN và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Kính thưa các Quý lãnh đạo Đảng, Nhà nước ! Trước hết, để các Quý lãnh đạo Đảng, Nhà nước biết rõ lý do vì sao tôi có đơn này và để có căn cứ, cơ sở quan tâm xem xét giải quyết cho tôi được trả lại thẻ Đảng viên Đảng CSVN và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Tôi xin trình bày cụ thể như sau: 

Hưởng ứng cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực do nhà nước phát động. Từ tháng 5/2005 tôi đã có nhiều đơn gửi đến Bộ Tư Pháp để khiếu nại và tố cáo về nhiều hành vi tham nhũng, tiêu cực của ông Vũ Văn Vân, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh. Trong đó có nội dung khiếu nại và tố cáo về hành vi hành chính trái pháp luật của ông Vũ Văn Vân trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Cụ thể: Ông Vũ Văn Vân đã cố tình báo cáo, phản ánh không đúng sự thật về tôi với Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên THADS tỉnh Quảng Ninh là: “Tôi có những sai phạm trong chỉ đạo và giải quyết thi hành án dẫn đến nhiều khiếu kiện kéo dài, chất lượng công tác kém, để lại hậu quả nghiêm trọng, ý thức chấp hành kỷ luật kém, quan hệ với đồng chí đồng nghiệp thiếu tôn trọng mọi người, chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên không nghiêm túc”; Để Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên THADS tỉnh Quảng Ninh t­ưởng đó là thật nên đã chấp nhận và cho đó là lý do để không biểu quyết đề nghị Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp tái bổ nhiệm lại chức vụ Chấp hành viên THADS cấp huyện cho tôi; Để cho tôi bị miễn nhiệm chức vụ Trưởng THADS thành phố Cẩm Phả. 

Bộ Tư Pháp đã giải quyết đơn của tôi theo quy định của pháp luật. Cụ thể là đã tiến hành việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra Quyết định giải quyết khiếu nại số 09/QĐ-BTP ngày 05/01/2009 với nội dung khẳng định khiếu nại, tố cáo của tôi là có cơ sở; nhưng lại không yêu cầu ông Vũ Văn Vân, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh phải chấm dứt hành vi hành chính trái pháp luật; phải báo cáo, phản ánh một cách khách quan, toàn diện, đầy đủ, chính xác và đúng sự thật về tôi với hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên để sớm tái bổ nhiệm lại chức vụ Chấp hành viên, Chi cục Trưởng Thi hành án dân sự cấp huyện và giải quyết các chế độ, chính sách, bồi thường thiệt hại cho tôi theo đúng như quy định của pháp luật.

Không đồng ý 1 phần với Kết luận thanh tra và Quyết định giải quyết khiếu nại số 09/QĐ-BTP ngày 05/01/2009 của Bộ T­­ư Pháp. Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo. Tôi đã có đơn gửi đến Tổng Bí Thư, Chủ Tịch N­­ước, Chủ Tịch Quốc Hội, Thủ Tư­ớng Chính Phủ, Tổng Thanh Tra Chính Phủ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra TW, Tr­ưởng Ban Nội chính TW, các đại biểu Quốc Hội và đoàn đại biểu Quốc Hội, các cơ quan thông tấn báo chí và mạng xã hội kính đề nghị quan tâm xem xét, lên tiếng, có ý kiến và biện pháp yêu cầu Bộ Tư Pháp giải quyết tiếp đơn khiếu nại, tố cáo của tôi theo đúng nh­­ư quy định của pháp luật.

Ngày 03/7/2009 Văn phòng Chính Phủ đã có văn bản số 4513/VPCP-KNTN; Tiếp đến ngày 26/8/2014 Văn phòng Chính Phủ lại có văn bản số 6550/VPCP-V.I và gần đây nhất là ngày 18/11/2015 Văn phòng Chính Phủ lại có văn bản số 377/TB-VPCP gửi Bộ Tư Pháp, Ủy ban kiểm tra TW... thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của tôi.

Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ngày 12/4/2016 tại Cục THADS tỉnh Quảng Ninh với thành phần: Đại diện Bộ Tư Pháp, đại diện Ủy ban kiểm tra TW, đại diện Uỷ ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh, đại diện Cục THADS tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với tôi để giải thích rõ về các nội dung khiếu nại, tố cáo. Tại buổi làm việc này tôi tiếp tục có ý kiến kiến nghị và đề nghị với Bộ Tư Pháp sớm tái bổ nhiệm lại chức vụ Chấp hành viên, Chi cục Trưởng THADS cấp huyện hoặc Trưởng phòng của Cục THADS tỉnh Quảng Ninh cùng với đó là giải quyết các chế độ, chính sách, quyền và lợi ích vật chất hợp pháp chính đáng cho tôi theo đúng như quy định của pháp luật và sớm hồi âm cho tôi biết kết quả bằng văn bản.

Nhưng cho đến nay khiếu nại và tố cáo của tôi tôi vẫn không được Bộ Tư Pháp xem xét, giải quyết dứt điểm theo đúng như quy định của pháp luật. Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc vẫn không được Bộ Tư Pháp và các cấp, bộ, ngành thực hiện 1 cách nghiêm túc.

Là Đảng viên Đảng CSVN, Hội viên Hội cựu chiến binh VN đã có trên 30 năm tuổi Đảng, gần 40 năm công tác trong ngành Tòa án và Thi hành án, đã xông pha qua chiến tranh lửa đạn, được rèn luyện, học hành và đào tạo bài bản, đã từng giữ nhiều vị trí chức vụ công tác trong ngành thi hành án, khen thưởng thì nhiều, lấy tín nhiệm thì 100% cán bộ công chức trong cơ quan THADS Cẩm Phả nơi tôi công tác đề nghị Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp tái bổ nhiệm lại chức vụ Chấp hành viên cho tôi. Chỉ vì tin và nghe theo Đảng, Nhà Nước đứng ra đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực mà tôi đã bị ông Vũ Văn Vân trả thù, trù dập. Từ vị trí Chấp hành viên cấp tỉnh, Bí Thư chi Bộ, Trưởng THADS thành phố Cẩm Phả không hề bị 1 hình thức kỷ luật gì, bỗng dưng tôi bị mất hết các chức vụ như: Chức vụ về chuyên môn (Chấp hành viên), chức vụ lãnh đạo về Đảng (Bí Thư), chức vụ lãnh đạo về chính quyền (Trưởng Thi hành án), trở về làm 1 công chức thường trong khi đường lối, chính sách, pháp luật về công tác tổ chức, cán bộ của Đảng và nhà nước ta không bao giờ có chuyện đó.

Bằng hành động trả thù 1 cách hết sức thô bạo và tàn nhẫn, ông Vũ Văn Vân đã cướp đi của tôi tất cả: Từ danh dự, uy tín, chức vụ, địa vị, Sức khoẻ, tài sản, thu nhập… cho đến sự yên ấm và ổn định của gia đình. Hạnh phúc của vợ chồng tôi đang có nguy cơ bị tan vỡ. Các con tôi: Một đã phải cho đi làm con nuôi người khác, Một còn lại có thể phải bỏ học.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước đang bị Bộ Tư Pháp xem thường. Công lý, đen trắng, phải trái, đúng sai, luân thường, đạo lý hiện đang bị Bộ Tư Pháp làm đảo lộn. Bị o ép, trả thù và trù dập, oan ức và quá bức súc. Mòn mỏi chờ đợi đã hơn 10 năm nay, quá tuyệt vọng nên nay tôi buộc phải làm đơn này gửi đến các Quý lãnh đạo Đảng, nhà nước kính đề nghị các Quý lãnh đạo Đảng, nhà nước quan tâm xem xét, giải quyết cho tôi: Người Đảng viên-Người Cựu chiến binh thật thà đã dũng cảm đứng ra đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực nay bị trả thù, trù dập được trả lại thẻ Đảng viên Đảng CSVN và huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

(Gửi kèm theo đơn này là 1 số văn bản có liên quan và 1 số đường link dưới đây để các Quý lãnh đạo Đảng, nhà nước nghiên cứu, xem xét, giải quyết): 

http://kinhdoanhnet.vn/…/cuc-thads-quang-ninh-bo-nhiem-can-…
http://baodansinh.vn/co-quan-thuc-thi-phap-luat-lam-trai-lu…
http://baodansinh.vn/bo-tu-phap-lung-tung-trong-xu-ly-tieu-…
http://vov.vn/…/vu-to-cao-bo-nhiem-sai-luatbi-cho-la-dan-xe…
http://thanhtra.com.vn/…/bo-tu-phap-khong-dan-xep-trong-im-… 
http://vtc.vn/bo-tu-phap-khong-dan-xep-trong-im-lang.2.5503…
http://quochoitv.vn/…/khuyen-khich-moi-cong-dan-chun…/163503

Rất mong sớm nhận được hồi âm bằng văn bản. Tôi xin trân thành cảm ơn.

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 5 năm 2018
Người làm đơn 
(Đã ký): Nguyễn Trọng Phúc
Địa chỉ: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh.

FB Nguyễn Linh

trả thẻ đảng viên Nguyễn Trọng Phúc Đảng CSVN