Safe image

Chính phủ sẽ bán các ngân hàng yếu kém trong nước

Phó thủ tướng cho biết tới đây Chính phủ sẽ chủ trương khuyến khích các tổ chức, ngân hàng nước ngoài mua lại những ngân hàng yếu kém trong nước và chuyển thành ngân hàng 100% vốn ngoại.

chính phủ ngân hàng