Safe image 1

Thầy hiệu phó tát vào học sinh đến hộc máu chảy từ sân vào nhà

  • On 30/08/2018

Đây là cháu em. Học sinh lớp 5 trường tiểu học Thạnh Phước ở Bình Dương. Học tiết thể dục thầy bắt đứng ngoài nắng, có bạn phía trên di chuyển ra ngoài trống chỗ nên nó di chuyển lên phia trên đứng. “Thầy Hiệu Phó” đến táng vô đầu nó 1 cái. Chiều đi học về hộc máu từ sân vô đến nhà.

Vậy mà có Giáo Viên còn đặt câu hỏi: “Không biết có phải thật không?”
Kính thưa Quý Thầy Cô, chả có ai đem con ra đánh đập làm thí nghiệm rôi đăng lên facebook cả, vì chúng Tôi vẫn là con người, vẫn nhận thức được đâu là con đâu là thú. Có luật nào giam học sinh giữa nắng? Có luật nào cho đánh học sinh lên đầu? Đừng nói rằng đây chỉ là trường hợp đáng tiếc không may xảy ra. Con quý vị mà hộc máu thế này Quý Vị cảm thấy sao?


Nếu không công khai xin lỗi trước toàn trường, chúng tôi sẽ kiện tới cùng!

Nguồn:  nghiepdoansinhvien

Nguyễn Phú Trọng Công an Cộng sản Việt Nam