6 7

Tỉ lệ tăng trưởng GDP của Việt Nam đang tụt lùi

  • On 26/03/2019

-

Báo Vietnamnet ngày 25 tháng 3 loan tin, sau 30 năm đổi mới, Việt Nam từ một nước nghèo, kém phát triển đã trở thành nước có thu nhập trung bình thấp. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo “đỉnh cao trí tuệ” của nhà cầm quyền CSVN, GDP của Việt Nam ngày càng suy giảm.

Trong ba năm nay, từ năm 2016 đến 2018, tăng trưởng GDP trung bình khoảng 6.7%, cao hơn gần 0.2 điểm phần trăm so với trung bình của ba năm trước. Nhưng mức tăng trưởng cao nhất là vào năm 1995 với 9.5%. Tiếp đến là giai đoạn 2000 đến 2010, mức tăng trưởng cao nhất là 8.5%, và sau đó là giảm dần.

Tác giả bài viết là Nguyễn Đình Cung cho rằng, với thực trạng kinh tế Việt Nam hiện nay, mức tăng trưởng GDP hàng năm của Việt Nam được dự báo còn khoảng 5.5 đến 6%, con số này thấp xa so với Nam Hàn và Trung Cộng trong quá khứ.

Sau 30 năm đổi mới, GDP Việt Nam chưa bao giờ đạt được con số hai chữ số. Theo báo cáo Việt Nam 2035, GDP của Việt Nam năm 2035 nếu tăng trưởng tối đa thì cũng chỉ bằng Malaysia năm 2010. Nguyên nhân được cho rằng là do nhà cầm quyền sử dụng nguồn lực còn thấp;  mặc dù số nguồn lực huy động được, nhất là vốn đầu tư không phải thuộc loại thấp trên thế giới. Và đến nay, Việt Nam đã “đụng trần” để kích thích sáng tạo cho phát triển đất nước. Tức là việc kích thích tư duy, sáng tạo đã đạt đến giới hạn cao nhất, trong khi GDP thì ngày càng thấp đi.

Nguồn: SBTN

Nguyễn Xuân Phúc Nợ công Hà Nội chính phủ Sài Gòn Nguyễn Phú Trọng Công an Cộng sản Việt Nam