5 5

Phòng giáo dục quận Tân Bình ép hiệu trưởng, giáo viên tuyên truyền việc cướp đất vườn rau Lộc Hưng là hợp pháp

-

Ngày 8 tháng 4, trên trang fanpager Chính trị Vui vẻ xuất hiện văn bản số 01/GDĐT-VP của Phòng giáo dục và đào tạo CSVN tại quận Tân Bình, Sài Gòn. Trong văn bản này có đóng dấu chữ “Mật,” tuy nhiên không biết vì nguyên nhân gì văn bản đã lọt ra ngoài và được phổ biến trên mạng Facebook.

Trong văn bản, Phòng giáo dục quận Tân Bình yêu cầu các hiệu trưởng, cùng các đơn vị giáo dục trên địa phản phải tuyên truyền, nhồi nhét cho toàn bộ học sinh, giáo viên, viên chức, và người lao động rằng đất vườn rau Lộc Hưng là đất công, giành để xây trường học. Ngoài ra, những người tuyên truyền phải nói rằng, việc cướp đất, phá nhà của nhà cầm quyền ở khu vực vườn rau là đúng quy định pháp luật. Văn bản này yêu cầu phải khẳng định giá tiền hỗ trợ các chủ đất tại phường 6 là không thay đổi. Phải khẳng định đất vườn rau để đáp ứng nhu cầu phục vụ giáo dục – đào tạo, và nhu cầu an sinh xã hội của nhân dân. Đồng thời, các hiệu trưởng phải kêu gọi người dân mạnh dạn đấu tố những người giữ đất ở vườn rau nhưng được nhà cầm quyền xem là chống đối, phá hoại. Hiệu trưởng các trường phải thực hiện liên tục các nội dung tuyên truyền trên từ tháng 3 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019. Các buổi tuyên truyền phải được thực hiện trong những buổi chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần tại trường, và trong các cuộc họp, sinh hoạt giáo viên định kỳ.

Sau khi nhận được văn bản này, nhiều người dân oan vườn rau đã bày tỏ phẫn nộ, cho rằng nhà cầm quyền CSVN tại Tân Bình đang nhồi nhét vào đầu học sinh những điều sai trái, để các em phải đấu tố lại cha mẹ, người thân của các em.

Nguồn: SBTN

Nợ công chính phủ Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Công an Hà Nội Nguyễn Xuân Phúc Sài Gòn Cộng sản quốc hội