Image 16

Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ kiêm chức Chủ tịch nước

  • On 04/10/2018

Ông tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được Hội Nghị Trung ương 8 giới thiệu đảm nhận luôn chức chủ tịch nước.

Truyền thông trong nước loan tin ngày 3 tháng 10, theo đó tại ngày thứ hai của Hội nghị trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 8, khóa 12, 100% số người tham dự đã chính thức giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng, đương kim Tổng Bí thư Đảng Cộng sản ứng cử vào chức vụ Chủ tịch nước, thay ông Trần Đại Quang vừa qua đời vào ngày 21 tháng 9.

Chức vụ này cần chờ Quốc hội Việt Nam chuẩn thuận vào phiên họp sẽ diễn ra cũng trong tháng 10 này.

Với cơ chế một đảng lãnh đạo, việc ông Nguyễn Phú Trọng trở thành Chủ tịch nước đã trở nên chắc chắn sau khi Trung ương Đảng Cộng sản đã nhất trí việc đó.

Vậy Việt Nam đã hoàn thành việc nhất thể hóa hai chức danh Tổng bí thư Đảng và Chủ tịch nước đã được bàn bạc bấy lâu nay.

Ông Nguyễn Phú Trọng năm nay 74 tuổi, là một viên chức Đảng thuần túy, với những bằng cấp về chính trị. Ông đã từng giữ chức vụ Bí thư thành ủy Hà Nội trước khi làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguồn: RFA

quốc hội chính phủ Nguyễn Phú Trọng Công an Cộng sản Việt Nam