11232922 1 small 1310920086 nv

NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI

  • On 10/01/2019

Một quốc gia được cấu thành bởi 2 thành phần cốt lõi, nhà nước và nhân dân. Nếu giữa nhà nước và nhân dân đứng chung nhau được thì đất nước phát triển, còn khi nhà nước và nhân dân không đứng cùng nhau vì mục tiêu chung, đất nước sẽ lụi tàn. Thế nhưng điều bất hạnh là ở Việt Nam, ĐCS đã biến nhà nhà nước thành công cụ áp đặt ý đồ của Đảng lên nhân dân. Họ xem nhân dân là đối tượng để khai thác và luôn dè chừng những đòi hỏi từ phía nhân dân. Cho nên giữa dân và nhà nước không có sự dung nạp. Đây là mối quan hệ đối đầu.

 

Nhìn sang các nước văn minh, chúng ta thấy rõ mối quan hệ giữa nhân dân và nhà nước của họ là mối quan hệ hỗ tương chứ không phải đối đầu. Người dân có nỗ lực của người dân, nhà nước cũng có nỗ lực của nhà nước. Nhà nước quan trị đất nứớc bằng luật pháp để để tối vun đắp và nuôi dưỡng và bảo vệ những mầm tốt trong xã hội. Cu thể là như thế nào? Tức là: thứ nhất, luật pháp họ làm ra là để bảo vệ nhân dân chứ không phải bảo vệ tầng lớp cầm quyền; thứ nhì, luật pháp phải nghiêm minh sẽ bảo vệ công lý nuôi dưỡng mầm tốt và diệt trừ mầm xấu trong xã hội. Từ đó nhà nước và nhân dân hoà cùng một khối có quan hệ hỗ tương nhau cùng tiến lên thái bình thịnh vượng. 

Quay trở lại mối quan hệ đối đầu của nhà nước CS và nhân dân Việt Nam, điều này đặt ra cho ĐCSVN bài toán như thế nào? Trong nước, Đảng xem dân là kẻ thù tiềm năng nên Đảng luôn chuẩn bị quân đội và công an sẵn sàng tác chiến khi dân vùng phát phản ứng. Nếu ngoại bang lăm le cướp nước thì sẽ đặt ĐCS vào thế chọn lựa, hoặc là thoả hiệp với dân hoặc thoả hiệp với ngoại bang? Phải thoả hiệp một bên để dồn sức đối đầu với bên còn lại chứ Đảng không thể để mình rơi vào tình cảnh thù trong giặc ngoài được. Và thực tế, ĐCS đã đi ngược lại với mọi đảng cầm quyền khác trên thế giới, đó là quyết đối đầu dân và thoả hiệp ngoại bang. 

Khi ĐCS đã chọn lựa thế, thì nhân dân Việt Nam bị đẩy vào thế vô cùng khó khăn, đó là làm thế nào để xoá bỏ ĐCS thì mới thoát hoạ mất nước. Nhưng bằng cách nào? ĐCS đang nắm nhà nước, đang có tiền, đang có công an, và đang có quân đội. Tất cả những gì ĐCS có thì nhân dân không có. Vậy bài toán này nhân dân giải thế nao đây?

Những người đấu tranh dân chủ cần làm gì hôm nay? Muốn xác định làm gì thì phải biết chúng ta có gì? Vâng, chúng ta chỉ có chính nghĩa. Đó là thứ duy nhất chúng ta có được. Mà chính nghĩa là gì? Có có phải là đặt quyền lợi quốc gia  trên mọi quyền lợi cá nhân không? Vậy thì chúng ta mang danh đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ, thoát Cộng và thoát Trung thì tại sao chúng ta quay ra đánh nhau? Thế thì thì té ra chúng ta cũng vì quyền lợi riêng chứ chả khác gì CS.

Vậy câu hỏi đặt ra là, chính nghĩa chúng ta ở đâu? Đánh nhau thì chúng ta cũng chả còn chính nghĩa nữa, chúng ta tự đánh mất thứ duy nhất mà chúng ta có được. Một khi cái vũ khí duy nhất mà chúng ta có cũng đánh mất thì chúng ta kêu gọi dân chúng chống Cộng sao được? Chúng ta đánh nhau thì tại sao họ phải nghe chúng ta? Cho nên, chống Cộng bao nhiêu năm chúng ta có kết quả là vậy. Khi nào chưa sửa được thói đánh nhau thì chúng ta đừng hy vọng lật được CS.

Đỗ Văn Ngà

chính phủ Nguyễn Phú Trọng Công an Cộng sản Việt Nam