A 9

Nguyễn Xuân Phúc không muốn để mất chế độ

-

Báo Dân trí loan tin, ngày 13 tháng 5 năm 2019, tại hội nghị các nhà khoa học đóng góp ý kiến cho tiểu ban Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng CSVN cho rằng thực trạng kinh tế- xã hội Việt Nam được ông Phúc nhìn nhận chủ yếu là màu sắc tươi sáng; tuy nhiên, vẫn có một chút gọi là đốm đen nguy hại. Vì vậy, ông Phúc mong các nhà khoa học góp ý để làm tăng những điểm tươi sáng lên.

Ông Phúc nói xã hội Việt Nam hiện tại tốt đẹp, nhưng lại đang xuất hiện nhiều nguy cơ nên cần phải nhận diện, khắc phục, trong đó nguy cơ thụt lùi là đang ở trước mặt. Ngoài ra, ông Phúc cũng nhận định việc mất chế độ cộng sản cũng đang hiện hữu. Ông Phúc muốn những người của ông phải có tinh thần chủ động, không được bị động, không được để mất dân, mất niềm tin, và mất chế độ độc tài.

Tuy nhiên, giải pháp để giữ chế độ, giữ dân, giữ niềm tin như thế nào thì không được truyền thông nhắc tới. Ông Phúc chỉ nhắc đến là sẽ tiếp tục mời các nhà khoa học góp ý thêm trong việc xây dựng các văn kiện của đảng.

Nguyễn Xuân Phúc nổi tiếng trên cộng đồng mạng là một trong những lãnh đạo chóp bu CSVN ăn nói kém học thức, linh tinh, hoang tưởng nhất.

Nguồn: SBTN

chính phủ Việt Nam Công an Cộng sản