38120015 134633914124391 3809760270725677056 n

NGHỊCH LÝ, DO ĐÂU?

Vì sao gạo Việt vào Trung Quốc bị áp thuế cao mà nông sản Trung Quốc vào Việt Nam được ưu đãi mức thuế 0%?

Ai cũng thấy, điều này sẽ giết chết nền nông nghiệp Việt Nam. Lúc nào nông dân Việt cũng cầu cứu xã hội giải cứu. Trong khi dân nông dân bị nông sản Tàu đánh cho tơi tả nhưng chính phủ lại không bảo vệ họ mà còn ưu ái cho nông sản Trung Cộng. Câu hỏi đặt ra là vì sao có sự mất công bằng đến vậy? Chỉ có 1 lời lí giải hợp lí nhất, đó là chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm theo mệnh lệnh.

Tất nhiên ai cũng biết, chính phủ làm theo mệnh lệnh của Đảng. Như vậy, câu hỏi tiếp là, Đảng làm theo lệnh ai mà bán đứng người nông dân Việt? Lẽ ra nông dân là những người đáng được nhà nước bảo hộ, nhưng tại sao Đảng thông qua nhà nước lại nhẫn tâm đánh gục nông dân Việt bằng bàn tay "bạn vàng" của Đảng? Tất nhiên, nó nằm trong những văn kiện mật mà mỗi lần tổng bí thư sang Bắc Kinh chầu Tập đã ký mà dân không hề biết nội dung đó là gì.

Giữa Trung Nam Hải và nhân dân Việt Nam, ĐCS chọn ai chắc không cần phải nói thêm. Sự nghiệp ĐCSVN nằm ở Bắc Kinh chứ không phải ở lòng dân. Rõ ràng là như vậy. Dân Việt à! Hãy tự liệu thân mình đi, đừng giao cho Đảng lo nữa để rồi hối không kịp.

Nguồn: ST

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Công an Cộng sản