Nếu không khẩn trương sẽ có lúc Việt Nam sẽ bị cô lập như năm 1979 và TQ sẽ tràn sang x-âm lược

  • On 09/01/2019

Nếu Việt nam không chịu xây dựng niềm tin c-hiến lược với Mỹ và thế giới mà cứ lệ thuộc vàoTrung Quốc thì sẽ có lúc Việt Nam sẽ bị cô lập như năm 1979 và tàu sẽ thôn tính.

Đại sứ Nguyễn Trung từng nói: Không ai đứng được trên hai dòng nước, mà phải lựa chọn: một là làm chư h-ầu cho Trung Quốc thôn t-ính, hai là cùng với Mỹ và thế giới văn minh tương đồng lợi ích ngăn cản không cho Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, q-uân s-ự hóa các đảo ở Biển Đông.. ?

“Việt Nam từ hàng ngàn năm qua đã gánh trên vai mình sức nặng của Trung Quốc, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.”

Ai từng nói Mỹ x-âm lược thì hãy chứng minh từ ngày thành lập Hợp chủng quốc Hoa kỳ, Mỹ đã lấy của nước nào 1 cm2 lãnh thổ nào chưa? Tại sao là người c-hiến thắng thế c-hiến thứ hai mà Mỹ trao trả độc lập vô điều kiện cho Philippin, không c-hiếm nước Đức, nước Nhật mà ngược lại giúp đỡ họ kiến thiết thành những cường quốc bình đẳng với Mỹ như hôm nay?

Còn Trung quốc thì sao? Trung Quốc luôn b-ành trướng lãnh thổ với danh nghĩa ” thu hồi ” qua giọng điệu đã xuyên tạc rằng “Việt Nam cất quân x-âm lược Trường Sa” và từ năm 1952 chúng đã in sách giáo khoa lịch sử tuyên truyền nh-ồi sọ cho học sinh rằng các nước Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Nepal, Sikkim, Bhutan, Myanmar, Lào, Campuchia, Hàn Quốc, quần đảo Ryukyu của Nhật Bản,các vùng lãnh thổ Nga như Khabarovsk, Primorsky Krai và cả Việt Nam đều là “một phần lãnh thổ Trung Quốc”.

Chúng xóa lịch sử, sửa lịch sử, chúng luôn lộng giả thành chân như Sắc chỉ của Minh Thành Tổ gửi tướng Chu Năng (1406) : ” Một khi binh lính vào nước Nam, trừ các sách kinh và bản in của đạo Phật, đạo Lão thì không th-iêu hủy ;ngoài ra hết thảy mọi sách vở văn tự, cho đến cả những loại sách ca lý dân gian, hay sách dạy trẻ như loại sách có câu ” Thượng đại nhân, khưu ất dĩ ” một mảnh, một chữ đều phải đốt hết. Khắp trong nước phàm những bia do Trung Quốc dựng từ xưa đến nay thì đều giữ gìn cẩn thận, còn các bia do An Nam dựng thì phá sạch hết thảy, một mảnh một chữ chớ để còn “..

Chúng dùng v-ũ l-ực c-ưỡng c-hiếm xong rồi muốn t-riệt tiêu, bóp méo sự thật lịch sử cho lệch lạc mất gốc, làm hoang mang, loạn niềm tin, suy yếu, t-hủ tiêu mọi sự p-hản kháng của nhân dân Việt nam trước mọi hành động x-âm lấn của chúng dưới vỏ bọc “thu hồi lãnh thổ“..

Chắc chúng đã quên lịch sử, chúng có thể mua chuộc được vài tên bán nước như Trần ích Tắc hay Lê Chiêu Thống nhưng dẫu từng bị mất nước gần 1.000 năm nhưng dân tộc Việt Nam, người Việt Nam vẫn khôi phục được ” nghiệp xưa họ Hùng ” vì đã biết biến 1.000 năm Bắc thuộc đó thành 1.000 năm chống Bắc thuộc..

Nguồn: thaotin.net

Trung Quốc Nguyễn Phú Trọng Công an Cộng sản Việt Nam