Hl 0924 001

Nam Hàn trục xuất hơn 500 công nhân Việt trong nửa năm 2018

  • On 24/09/2018

Trong 6 tháng đầu năm 2018, có 518 người Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Nam Hàn bị bắt và trục xuất về nước, và 988 người khác tự nguyện hồi hương.

Các con số này được đưa ra trong một báo cáo của ban quản trị lao động Việt Nam thuộc tòa đại sứ CSVN tại Nam Hàn, và theo thống kê của các cơ quan hữu trách của Nam Hàn. Số người bị bắt và trục xuất phần lớn là công nhân lưu trú và làm việc bất hợp pháp.

Cũng theo thống kê vừa nêu, số người Việt Nam làm việc tại Nam Hàn theo chương trình cấp phép việc làm EPS là 38,331 người, số thuyền viên tàu cá gần bờ là 7,067 người, và số chuyên viên kỹ thuật nhập cảnh bằng visa E7 là 1,788 người.

Theo Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội CSVN, trong năm 2018, Nam Hàn tiếp nhận 3,500 công nhân Việt Nam trong lãnh vực chế tạo, không bao gồm lãnh vực nông nghiệp và ngư nghiệp.

Nhà chức trách Việt Nam đang có chương trình vận động công nhân Việt Nam làm việc tại Nam Hàn về nước đúng thời hạn. Các chính quyền địa phương có nhiều công nhân sang Nam Hàn làm việc rồi ở lại bất hợp pháp như Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ, Bắc Giang và Bắc Ninh đều tổ chức những buổi hội thảo để vận động công nhân về nước đúng thời hạn.

Nguồn: SBTN

Nguyễn Phú Trọng Công an Cộng sản Việt Nam