Vn cong nhan va dang

Mặc công nhân sống khổ, đảng kêu công nhân ‘có trách nhiệm chính trị’

  • On 26/09/2018

Cả tổng bí thư và các lãnh đạo hàng đầu chế độ Hà Nội chỉ hô hào giới công nhân ý thức “trách nhiệm chính trị,” tảng lời quyền đình công và đồng lương không đủ sống của họ.

Dàn bộ sậu cao nhất của đảng và chế độ CSVN có mặt hầu hết tại “Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018-2023” ở Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia Mỹ Đình, Hà Nội, kéo dài ba ngày từ 24 đến 26 Tháng Chín, 2018.

Đại hội này quy tụ gần một ngàn “đại biểu” các tổ chức cộng đoàn lao động trên toàn quốc, vốn là một hệ thống chân rết ngoại vi của đảng CSVN do một đảng viên cấp cao đứng đầu.

Chương trình nghị sự thông báo những gì đã được đảng CSVN thông qua từ “nhiệm vụ, mục tiêu” hoạt động của tổ chức công đoàn theo một vài “sửa đổi, bổ sung điều lệ” và cả “báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động và tổ chức công đoàn với đảng, nhà nước…”

Đến “chỉ đạo” hội nghị, VOV, đài truyền hình nhà nước, nói ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, đòi những người đứng đầu công đoàn “phải chú trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho công nhân.”

Theo đó, tổ chức công đoàn “phải coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của đảng vào thực tiễn công tác.”

Nói cách khác, tổ chức công đoàn lao động tại Việt Nam chỉ là công cụ của đảng, nắm đầu giới công nhân tuân theo mệnh lệnh chính trị của đảng trong mọi hoàn cảnh, không tranh đấu cho quyền lợi thiết thực cơm áo gạo tiền cũng như các quyền đình công và tự do nghiệp đoàn.

Vì vậy, tổ chức công đoàn “Chú trọng giáo dục giữ vững bản lĩnh, có ý thức nhạy bén chính trị, tăng sức đề kháng trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tuyệt đối không để các thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước chân chính của công nhân, người lao động để kích động, lôi kéo biểu tình, tụ tập gây rối, làm mất an ninh, trật tự, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc,” báo VNExpress dẫn lời ông Trọng.

Ông Trọng được thuật lời “nhấn mạnh công đoàn là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động, lấy nhu cầu hợp pháp, chính đáng của tập thể công nhân, viên chức, người lao động làm một cơ sở hoạt động” nhưng thực tế mọi người đều biết, hệ thống công đoàn được chế độ công nhận tại Việt Nam đều do các đảng viên đảng CSVN cầm đầu, hoạt động theo lệnh đảng.

Hàng ngàn cuộc đình công tại Việt Nam trong những năm qua đều bị chế độ Hà Nội coi là bất hợp pháp vì không do hệ thống công đoàn quốc doanh tổ chức. Trong các cuộc thương thuyết hiệp định thương mại với Việt Nam, các nước Tây phương đều đòi hỏi CSVN phải cho giới công nhân được tự do thành lập nghiệp đoàn nhưng chế độ Hà Nội đều tìm cách tránh né.

Tháng Sáu vừa qua, hàng ngàn công nhân ở Sài Gòn, Bình Dương, Biên Hòa, Tây Ninh đã đồng loạt tham gia biểu tình chống dự luật Đặc Khu Kinh Tế và Luật An Ninh Mạng. Một số người bị bắt giam và có người bị kết án tù.

Giữa Tháng Bảy, báo Người Lao Động dẫn thuật bản báo cáo của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam nhìn nhận thực tế phũ phàng lương tiền không đủ sống của giới công nhân tại Việt Nam dù đảng CSVN luôn luôn xưng tụng giới công nhân là nền tảng, là xương sống của chế độ.

Qua một cuộc khảo sát do Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam công bố ngày 12 Tháng Bảy, 2018, người ta thấy có đến 26.5% công nhân phải “chi tiêu tằn tiện và kham khổ,” trong khi 12.5% có “thu nhập không đủ sống, phải làm thêm giờ.” Gộp cả hai nhóm vừa kể lại thành 39% trong số hàng triệu công nhân lao động có đời sống “bấp bênh.”

Nguồn: Báo Người Việt

Hà Nội quốc hội Nguyễn Phú Trọng Công an Cộng sản Việt Nam