Ubgt9

Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá 2019

-

THÔNG CÁO 1

Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá 2019

Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá sẽ dành trao cho những người ở quốc nội đang trực diện, bất chấp hiểm nguy, đòi hỏi và đẩy mạnh Tự Do, Công Lý và Bảo Toàn Lãnh Thổ cho Việt Nam.

Việc lập giải và chọn người trao giải sẽ có tính cách mở, mọi người đều có thể yểm trợ và tham gia Giải Thưởng Trần Văn Bá.

Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá sẽ được công bố vào 

ngày 2 tháng 3-2019, tại Frankfurt, Đức.

Mọi liên lạc, kính xin gởi điện thư về : phongtrao@tinhthantvb.com

Uỷ Ban Giải Thưởng (UBGT) thiết tha kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước, hội đoàn, báo giới, trang mạng tích cực yểm trợ cho giải thưởng bằng cách phổ biến, giúp tay kêu gọi và vận động.

Tóm lược về Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá 2019

Giá trị hiện kim

 5 000 $ mỹ kim

Mọi người, trong và ngoài nước, tham gia

 * Đề cử tự do người được giải (trước 10 tháng 2/2019)  

* Bầu chọn cho người đưọc giải (trước 28 tháng 2/2019)

Hải ngoại đóng góp tuỳ nghi

* Đóng góp tài chánh

Công bố Giải thường

2 tháng 3/2019 tại Frankfurt, Đức

 

Uỷ Ban Gỉài Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá là tập hợp những cá nhân rải rác khắp nơi. UBGT hoàn toàn biệt lập với mọi đảng phái, tổ chức.

 

Thay mặt UBGT,

- Đặng Văn Sung, Nguyễn Ngọc Bách, Vũ Đăng Sơn - Pháp

- Nguyễn Đức Hồ, Trần Quý Phong, Lê Hữu Đào - Vương Quốc Bỉ

- Võ Hùng Sơn, Trần Văn Sơn – CHLB Đức

- Nguyễn Hồng Liệt, Võ Văn Thiệu, Lữ Anh Thư- Hoa Kỳ.   

- Trần Ngọc Giáp - Gia Nã Đại

 

Yểm trợ Giải thưởng tại Việt Nam :

- Thượng toạ Thích Thiện Minh

- Linh Mục Nguyễn Văn Lý

- Cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Ngọc Tuấn

- Tù Nhân Lương Tâm Trần Thị Nga

- Lương Dân Lý

 

Yểm trợ Giải thưởng tại hải ngoại :

- Hoa Kỳ : TS Nguyễn Bá Tùng ; GS Trần Phong Vũ

- Pháp : GS Phạm Đăng Sum ; Nhà báo Đỗ Việt 

 

Hội đoàn yểm trợ

- Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris

- Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Frankfurt

- Cộng Đồng Việt Nam tại Liège

- Hội Người Việt Tự Do tại Vương Quốc Bỉ

- Hội Thân Hữu Bỉ Việt

- Hội Cựu Quân Nhân VNCH tại Pháp

- Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH tại Âu Châu

- Hội Hải Quân và Hàng Hải VNCH tại Pháp

- Hội Cựu Quân Nhân VNCH vùng Gard tại Pháp

- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Metz

- Hội Thanh Thiếu Niên VN tại Paris

- Hội Pháp - Việt Tương Trợ

- Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá