Lá thư Phong Trào Tinh Thần TVB

 

Đó là một trong những câu văn khó hiểu của anh Bá. Anh không còn đây để giải thích ý anh nhưng chúng ta cũng thử cố gắng tìm hiểu tâm tư anh khi anh viết câu đó qua quá trình đấu tranh của anh.

Mưa theo luật tự nhiên phải từ trên trời rơi xuống, cớ sao lại nói từ dưới đất mưa lên ?

Mưa, luôn gợi lại trong ký ức chúng ta những câu văn dân gian mà thuở bé thơ, chúng ta vẫn  thường ê a dưới mái trường.

« Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm…. »

Vậy mưa đối với người Việt chúng ta chính là nguồn sống của muôn vật, là sinh khí cho muôn loài. Không có nước mưa,con người không thể sinh tồn và tiến bước.

Đất, là quê cha ,đất tổ, lãnh thổ quốc gia,nơi trăm hộ sinh sống , đất chình là Quốc Gia, đất gắng liển với Dân Tộc.

 Vậy, mưa từ dưới đất mưa lên,phải chăng, Anh Bá muốn nói đến cái ý chí sinh tồn và vươn lên của dân tộc  hòan toàn tùy thuộc vào người dân chứ không do bất cứ ai bố thí cho.

Trong quá khứ  và ngay trong hiện tại,các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn thường trông cậy vào các cường quốc bạn để tồn tại và vươn lên không khác gì ngồi chở mưa từ trên trời rơi xuống để lấy đầy bát cơm. Nhưng sự bám víu đó đã đem lại gì ? Cơm no áo ấm ư ? hay như lịch sử đã chứng minh,  những cơn mưa từ trên trời rơi xuống đã cho ta hiệp ước patenotre với trăm năm đô hộ giặc tây, hiệp định geneve chia đôi đất nước, hiệp định Paris với ngày 30 tháng Tư 1975, và sau cùng là mật ước Thành Đô bán đứng  Quốc gia  và Dân Tộc cho ông bạn phương bắc.

Anh Bá không lú khi nói thế. Trái lại, Anh đã thấy rõ, từ tuổi đôi mươi, cái thảm trạng của dân ta khi quá trông cậy vào đồng minh. Anh không trông chờ mưa từ trời rơi xuống, và Anh đã trở về quê hương với mong mỏi làm một hạt mưa cùng với bao hạt mưa khác tại quê nhà phát động một cơn bảo tố dẹp tan toàn trị, tham nhũng, bất công để người dân sớm có cơm no áo ấm.

Mưa từ dưới đất mưa lên, với ý nghĩa đó, không mâu thuẫn với câu «  vấn đề Việt nam phải do dân Việt Nam giải quyết » Nó chỉ khai triển ý nghĩa cơ bản và nhấn mạnh sức mạnh vô biên của người dân khi quyết chí đứng lên nói lên tiếng nói bất khuất của giòng máu Lạc Hồng.

Trước hiểm họa bắc thuộc lần thứ ba và chắc chắn nếu có xẩy ra cũng sẽ là lần bắc thuộc cuối cùng vì người bạn phương bắc cần đất, cần tài nguyên nhưng không cần dân Việt chúng ta. Thảm họa Vũng Áng, khai thác bô xít trên Tây Nguyên, những hàng hóa đầy chất độc đang dần mòn tiêu diệt dân ta .Họa diệt vong đang đe dọa Dân Tộc. Vấn đề ngày hôm nay đã vượt lên trên sự lựa chọn giữa chế độ chuyên chính cộng sản hay xây dựng một xã hội tự do và dân chủ, vấn đề ngày hôm nay, chính là sự sinh tồn của Dân Tộc.

 Chúng ta phải ý thúc rõ ràng trách nhiệm của chúng ta đối với cha ông trong suốt 4 000 năm hiện hữu của dân tộc, đối với thế hệ mai sau để chúng còn hãnh diện là người dân Việt.

Với suy tư đó, Phong trào Tinh Thần Trần Văn Bá nhất quyết đóng góp phần vụ mình để trên quê hương yêu dấu, mưa sẽ từ dưới đất mưa lên. Vì vậy,anh em chúng tôi luôn kiên trì, từng bước một, gieo rắc và hun đúc trong giới trẻ trong nước, lòng nhiệt thành yêu nước.

Những bước tiến nhỏ bé của Phong trào như tổ chức tưởng niệm anh Bá và xuyên qua Anh là tưởng niệm tất cả những ai đã hy sinh cho đất nước ,

 • chủ trương « Giải Thưởng Trần Văn Bá » để tất cả người Việt chúng ta,ở trong nước hay ở ngoài nước nói lên sự quý trọng của chúng ta đối với những cá nhân hay tổ chức đang đấu tranh tại quê nhà qua lá phiếu,
 • phát học bổng cho  những người trẻ đang gặp khó khăn trên con đường học vấn với ý chí phuc vụ dân tộc,
 • lập ra giải thưởng thi viết về một đề tài nói lên lòng yêu nước cho giới trẻ trong nước thấy được trách nhiệm và vai trò của mình,tất cả chỉ nhằm nuôi dưỡng tỉnh từ Quê Hương trong lòng thế hệ trẻ quốc nội với mong ước họ thấy đước đâu là giá trị đích thức của cuộc sống. Sống là không thờ ơ trước sụ sinh tồn của Dân Tộc, sống là tự mình chọn lựa con đường phải đi để vui cái vui của đồng bào, buồn cái buồn của toàn dân. Sống mà chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân không là lối sống trong sáng và nói như người xưa «  sống mà như thế đừng nên sống »

Từng bước một chúng tôi tiến tới với tất cả sự nhiệt thành và trong sáng của người con đất Việt mến yêu và quan trọng hơn cả với niềm tin vững chắc ở một tương lai tươi đẹp cho đất nước. Niềm tin đó, nghị lực đó luôn được nuôi dưỡng nhờ sự ủng hộ, khuyến khích của tất cả những những tâm hồn Việt Nam chân chính đã và đang dành cho chúng tôi sự thông cảm và quý mến. Tất cả những hổ trợ tinh thần và vật chất đó chính là những giọt mưa từ dưới đất mưa lên giúp chúng tôi tiếp tục con đường anh Trần Văn Bá đã đi.

Quốc Gia và Dân Tộc Việt Nam mãi mãi là mục đích dấn thân của Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá.

 • A LETTER TO VIETNAMESE OVERSEAS COMMUNITIES

  "... There are many people in Vietnam who feel dissatisfied with life under the physical and mental control of Vietnamese communist regime, and their amount keeps increasing. You can easily catch a grab driver or taxi driver with viewpoint which isn’t so different from thought of many members of Vietnamese democracy movement"

  Continue reading

 • Mưa từ dưới đất mưa lên

  Đó là một trong những câu văn khó hiểu của anh Bá. Anh không còn đây để giải thích ý anh nhưng chúng ta cũng thử cố gắng tìm hiểu tâm tư anh khi anh viết câu đó qua quá trình đấu tranh của anh.

  Mưa theo luật tự nhiên phải từ trên trời rơi xuống, cớ sao lại nói từ dưới đất mưa lên ?

  Mưa, luôn gợi lại trong ký ức chúng ta những câu văn dân gian mà thuở bé thơ, chúng ta vẫn  thường ê a dưới mái trường.

  « Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm…. »

  Vậy mưa đối với người Việt chúng ta chính là nguồn sống của muôn vật, là sinh khí cho muôn loài. Không có nước mưa,con người không thể sinh tồn và tiến bước.

  Đất, là quê cha ,đất tổ, lãnh thổ quốc gia,nơi trăm hộ sinh sống , đất chình là Quốc Gia, đất gắng liển với Dân Tộc.

   Vậy, mưa từ dưới đất mưa lên,phải chăng, Anh Bá muốn nói đến cái ý chí sinh tồn và vươn lên của dân tộc  hòan toàn tùy thuộc vào người dân chứ không do bất cứ ai bố thí cho.

  Trong quá khứ  và ngay trong hiện tại,các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn thường trông cậy vào các cường quốc bạn để tồn tại và vươn lên không khác gì ngồi chở mưa từ trên trời rơi xuống để lấy đầy bát cơm. Nhưng sự bám víu đó đã đem lại gì ? Cơm no áo ấm ư ? hay như lịch sử đã chứng minh,  những cơn mưa từ trên trời rơi xuống đã cho ta hiệp ước patenotre với trăm năm đô hộ giặc tây, hiệp định geneve chia đôi đất nước, hiệp định Paris với ngày 30 tháng Tư 1975, và sau cùng là mật ước Thành Đô bán đứng  Quốc gia  và Dân Tộc cho ông bạn phương bắc.

  Anh Bá không lú khi nói thế. Trái lại, Anh đã thấy rõ, từ tuổi đôi mươi, cái thảm trạng của dân ta khi quá trông cậy vào đồng minh. Anh không trông chờ mưa từ trời rơi xuống, và Anh đã trở về quê hương với mong mỏi làm một hạt mưa cùng với bao hạt mưa khác tại quê nhà phát động một cơn bảo tố dẹp tan toàn trị, tham nhũng, bất công để người dân sớm có cơm no áo ấm.

  Mưa từ dưới đất mưa lên, với ý nghĩa đó, không mâu thuẫn với câu «  vấn đề Việt nam phải do dân Việt Nam giải quyết » Nó chỉ khai triển ý nghĩa cơ bản và nhấn mạnh sức mạnh vô biên của người dân khi quyết chí đứng lên nói lên tiếng nói bất khuất của giòng máu Lạc Hồng.

  Trước hiểm họa bắc thuộc lần thứ ba và chắc chắn nếu có xẩy ra cũng sẽ là lần bắc thuộc cuối cùng vì người bạn phương bắc cần đất, cần tài nguyên nhưng không cần dân Việt chúng ta. Thảm họa Vũng Áng, khai thác bô xít trên Tây Nguyên, những hàng hóa đầy chất độc đang dần mòn tiêu diệt dân ta .Họa diệt vong đang đe dọa Dân Tộc. Vấn đề ngày hôm nay đã vượt lên trên sự lựa chọn giữa chế độ chuyên chính cộng sản hay xây dựng một xã hội tự do và dân chủ, vấn đề ngày hôm nay, chính là sự sinh tồn của Dân Tộc.

   Chúng ta phải ý thúc rõ ràng trách nhiệm của chúng ta đối với cha ông trong suốt 4 000 năm hiện hữu của dân tộc, đối với thế hệ mai sau để chúng còn hãnh diện là người dân Việt.

  Với suy tư đó, Phong trào Tinh Thần Trần Văn Bá nhất quyết đóng góp phần vụ mình để trên quê hương yêu dấu, mưa sẽ từ dưới đất mưa lên. Vì vậy,anh em chúng tôi luôn kiên trì, từng bước một, gieo rắc và hun đúc trong giới trẻ trong nước, lòng nhiệt thành yêu nước.

  Những bước tiến nhỏ bé của Phong trào như tổ chức tưởng niệm anh Bá và xuyên qua Anh là tưởng niệm tất cả những ai đã hy sinh cho đất nước ,

  • chủ trương « Giải Thưởng Trần Văn Bá » để tất cả người Việt chúng ta,ở trong nước hay ở ngoài nước nói lên sự quý trọng của chúng ta đối với những cá nhân hay tổ chức đang đấu tranh tại quê nhà qua lá phiếu,
  • phát học bổng cho  những người trẻ đang gặp khó khăn trên con đường học vấn với ý chí phuc vụ dân tộc,
  • lập ra giải thưởng thi viết về một đề tài nói lên lòng yêu nước cho giới trẻ trong nước thấy được trách nhiệm và vai trò của mình,tất cả chỉ nhằm nuôi dưỡng tỉnh từ Quê Hương trong lòng thế hệ trẻ quốc nội với mong ước họ thấy đước đâu là giá trị đích thức của cuộc sống. Sống là không thờ ơ trước sụ sinh tồn của Dân Tộc, sống là tự mình chọn lựa con đường phải đi để vui cái vui của đồng bào, buồn cái buồn của toàn dân. Sống mà chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân không là lối sống trong sáng và nói như người xưa «  sống mà như thế đừng nên sống »

  Từng bước một chúng tôi tiến tới với tất cả sự nhiệt thành và trong sáng của người con đất Việt mến yêu và quan trọng hơn cả với niềm tin vững chắc ở một tương lai tươi đẹp cho đất nước. Niềm tin đó, nghị lực đó luôn được nuôi dưỡng nhờ sự ủng hộ, khuyến khích của tất cả những những tâm hồn Việt Nam chân chính đã và đang dành cho chúng tôi sự thông cảm và quý mến. Tất cả những hổ trợ tinh thần và vật chất đó chính là những giọt mưa từ dưới đất mưa lên giúp chúng tôi tiếp tục con đường anh Trần Văn Bá đã đi.

  Quốc Gia và Dân Tộc Việt Nam mãi mãi là mục đích dấn thân của Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá.