An 20190531 minh ho a nguo n hi nh vozforums

KHI NHÀ NƯỚC VÉT VÀNG VÀ ĐÔ LA TRONG NHÂN DÂN

-

Vàng được xem là một loại tiền tệ xuyên thời gian và không gian. Cách đây nhiều ngàn năm, con người đã dùng vàng để trao đổi. Thời cổ đại, thế giới không có đồng tiền được công nhận rộng rãi như đô la Mỹ, thì ngoài hiện vật, thương gia đi buôn với nước khác họ dùng vàng để trao đổi. Như vậy, ngoài chức năng làm đồ trang sức thì vàng còn là là vật trung gian để trao đổi hàng hóa như là một loại tiền tệ. Cho đến ngày nay, vàng được công nhận rộng rãi khắp thế giới như đô la Mỹ. 

Khi đồng tiền Việt Nam gặp phải hiện tượng siêu lạm phát như từ những năm 80 cửa thế kỷ trước, khi đó tiền Đồng sẽ mất giá rất nhanh, và nếu ai giữ nhiều tiền đồng sẽ nghèo đi theo thời gian. Nhưng nếu giữ vàng và đô la vào lúc đó thì sao? Thì khi đó bạn sẽ không bị nghèo đi vì lạm phát. Như vậy, rõ ràng nếu dân  giữa vàng và và đô la, thì sự lạm phát tiền đồng sẽ không ảnh hưởng đến họ. Mà lạm phát là gì? Là đồng tiền mất giá, mà đồng tiền mất giá là đo đâu? Nếu mất giá tạm thời là do cầu đột biến như lễ tết, nếu mất giá lâu dài thì do nhà nước in tiền quá nhiều hoặc sự thiếu hụt hàng hóa do nguyên nhân nào đó như thiên tai chẳng hạn. Ở đây chúng ta chỉ đề cập đến sự trượt giá lâu dài của đồng tiền do nhà nước in tiền quá nhiều. Mà khi lạm phát do in tiền nếu không kiểm soát thì điều đó chẳng khác nào nhà nước móc túi dân.

Hiện nay nhà nước CS đang cố vét vàng và đô la về tay họ, điều đó cũng có nghĩa là sẽ dân nhận tiền Đồng thay cho Đô la và vàng. Mà khi tiền đồng trong tay dân, thì có phải nhà nước sẽ in tiền gây lạm phát để họ nghèo đi. Nghĩa là gì? Nghĩa là nhà nước vét vàng và đô ngoài mục đích để quan chức mang ra nước ngoài tẩu tán và để nhà nước trả nợ, thì còn mục đích là nhà nước cho mọi người dân đều phải chịu cảnh nghèo đi khi một cách đồng điều. Chỉ có quan chức là không thể nghèo vì họ đang trử vàng và đô la.

Đói thì đầu gối phải bò, để dân giàu lên thì họ đòi hỏi nhiều thứ rách việc. Thế nên nhà nước CS cần phải duy trì sự thiếu thốn của đại bộ phận nhân dân, tuy họ không để dân đói như thời bao cấp, nhưng luôn duy trì sự thiếu thốn để dân không có thời gian đâu mà nghĩ về chính trị. Và chính vì thế, họ đã vét vàng và đô để thay bằng tiền Đồng thì nhà nước dễ móc túi dân hơn, để dễ duy trì dân trong cảnh thiếu thốn hơn. Chỉ như vậy mới dễ sai bảo dân đen và củng cố ngai vàng của Đảng.

- ĐỖ NGÀ -

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Công an Cộng sản