2 33

Điều chỉnh phí trước bạ với nhà đất, ôtô, tăng tới 3 lần

  • On 09/03/2019

-

Nghị định mới của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính và mức thu lệ phí trước bạ với tài sản nhà, đất và các phương tiện như xe tải, bán tải.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về lệ phí trước bạ.

Trong đó, có quy định sửa đổi, bổ sung về mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ôtô, các loại xe tương tự. Cụ thể, mức thu đối với các loại xe này là 2%.

Dieu chinh phi truoc ba voi nha dat, oto, tang toi 3 lan hinh anh 1

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ.

Trường hợp ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương thì mức thu tối đa cũng không được vượt quá 50% mức quy định chung.

Nghị định mới cũng lưu ý về mức thu lệ phí trước bạ với xe bán tải và xe van.

Cụ thể, với ôtô vừa chở người, vừa chở hàng có khối lượng chuyên chở cho phép nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, ôtô tải van có khối lượng chuyên chở cho phép hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

Trường hợp ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, ôtô vừa chở người, vừa chở hàng có khối lượng chuyên chở nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, ôtô tải van có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2%. Mức thu này được áp dụng trên toàn quốc.

Ngoài ra, Nghị định 20/2019/NĐ-CP cũng bổ sung mức thu lệ phí trước bạ đối với trường hợp chuyển nhượng ôtô, xe máy.

Cụ thể, trường hợp tổ chức, cá nhân đã được miễn hoặc không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu ôtô, xe máy lần đầu, nếu chuyển nhượng hoặc chuyển mục đích sử dụng mà không thuộc diện được miễn lệ phí trước bạ thì buộc phải đăng ký với mức thu lần đầu trên giá trị sử dụng còn lại của tài sản.

Ngoài tài sản là ôtô, nghị định mới cũng quy định lệ phí trước bạ đối với tài sản là đất và nhà. Theo đó, phí trước bạ được tính theo giá niêm yết của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, theo quy định của pháp luật tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà cao hơn giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì được tính theo giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà.

Những quy định sửa đổi, bổ sung trên có hiệu lực từ ngày 10/4

Nguồn: news.zing

Nghệ an Nợ công Hoàng Sa chính phủ quốc hội Sài Gòn Nguyễn Phú Trọng Công an Cộng sản Việt Nam