Ao trong lu

Có những kẻ dùng cả thanh xuân để niềng não

Có người niềng răng chỉ mất 10 năm, nhưng có những kẻ dùng cả thanh xuân để niềng não.

 

PS: Hội này tuyên bố Hội Thánh của Đức Chúa Trời tuổi chuột!